K.V.K.K.

K.V.K.K.

Değerli Site Ziyaretçilerimiz, Müşterilerimiz, Üyelerimiz,

Gizlilik Kurallarımız, İletişimler, Site Kullanım Şartları ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Şirketimiz Milagros Bilişim ve Dijital Pazarlama Ticaret A.Ş ve www.navlun.com.tr Sitemizde (mobil uygulaması dahil), ziyaretçi-üye-müşteri (bundan böyle kısaca Ziyaretçi(ler) diye anılacaktır) bilgilerinin gizliliği, kişisel verilerin (bilgilerin) korunması, saklanması, işlenmesi-kullanımı-imhasi, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda, aşağıda cari esasları belirtilen Gizlilik Kuralları-Politikasi ve Uygulama-Kullanım Şartları geçerlidir.

Bilgilerin Korunması

Ziyaretçiler tarafından verilen ve taraflarından edinilen bilgilerin ve işlemlerinin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre şirketimiz veya ilgili kuruluşca sistemlerde ve internet altyapısında, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır.

Sitemizi kullanımlarınızda (varsa) tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketimiz'den bağımsız olarak ilgili Banka veya Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmekte olup Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler Şirketimiz tarafından görülmez ve kaydedilmez.

Sitemize üyelik, (varsa) ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Bilgilerin Toplama Yöntemleri, İşlenme-Aktarım Amacı ve Kişisel Veri İşlemleri

Gizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkeler ile kişisel veri saklama-imha politikalarına uygun olmak üzere; kanunen zorunlu ise bazı uygulamalar için ayrıca izni de rica edilerek; Ziyaretçilerimizin fiziki ve sanal işletmeleri ziyaret, alışveriş ve iletişim bilgileri ile aşağıda detaylı belirtilen diğer kişisel bilgileri,

-- Veri Sorumlusu Şirketimiz Milagros Bilişim ve Dijital Pazarlama A.Ş ve Milagros Pazarlama Ve Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti. ve keza Şirketiniz-anılanların ortaklari-iş ortakları, halefleri, servis sağlayıcıları-tedarikçileri ve belirlenecek (sosyal medya-online reklam işletmecileri dahil) diğer işlenme amacının gerektirdiği üçüncü kişiler/kuruluşlar (duruma göre veri sorumluları, işleyenler ve/veya alıcı grupları) tarafından ve arasında,

-- Gerek aldıkları veya ilgilendikleri ürün-hizmetler ile ilgili müşteri deneyimleri, tüketici hakları, müşteri/üye hizmetleri ve bunlara ilişkin ticari-mali ve hukuki sorumluluk-yükümlülüklerin gerçeklestirilmesine dair yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmeleri için ve gerek ise her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve kullanıcı/üyelik/müşteri bilgilendirmeleri, işlemleri ve uygulamaları yapılması amacıyla,

-- Böylece burada belirtilen ve ayrıca kanunlarda kişisel verilerin işlenebileceği ve aktarılabileceği açıkça öngörülen hallerde, bilgilerin tarafınca alenileştirildiği durumlarda, her türlü tüketici, üyelik ve diğer sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu hallerde, keza veri sorumlusu/işleyen olarak her türlü hukuki yükümlülükleri yerine getirebilme için zorunlu durumlarda, ayrıca hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olduğu durumlar ile temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu/işleyen olarak burada ve yasalarda öngörülmüş meşru menfaatler için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu/gerekli olduğu hallerde,

-- Kısmen veya tamamen otomatik olan/olmayan toplama yöntemleri ile (Ziyaretçilerin Şirketimize ve yukarıda anılan kuruluşlara sözlü/yazılı verdikleri bilgilerden, mağazaları ve/veya bulundukları fiziki-sanal ortamları, mobil uygulamaları dahil olmak üzere internet sitelerini ziyaretlerinden ve içerik incelemelerinden, sosyal medya ve reklam ağı işletmecilerine ait sitelerdeki üyelik ve işlem bilgilerinden, Şirketimiz ve yukarıda anılan kuruluşlar nezdindeki (fiziki ve sanal/digital) üye/kullanıcı ve çağrı merkezi işlemleri ile alişverişlere ve müşteri memnuniyetine dair ödeme-tahsilat-teslimat-şikayet-kampanya-anket işlemleri ve bunların yasal mali belgeleri ile diğer belgeleri-kayıtlarından, ayrıca sabit-mobil nitelikli internet ve iletişim cihazlarının ve/veya mobil uygulamaların muhtelif ortamlarda ve yerde kullanımlarında oluşan/edinilen yazılı, sözlü, görsel ve teknik verilerden) temin, devralınma, yasal azami süreler aşılmamak üzere ve bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun olarak öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, saklanma, muhafaza, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, yukarıda anılan kişiler/kuruluşlar itibari ile (yurt içinde-dışına) paylaşım, aktarım, aktarılma, transfer, imha (yok edilme, silinme veya anonimleştirme) işlemleri ve kanunlara uygun sair yöntemler ile işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir (Bundan böyle hepsini birlikte ifade etmek üzere "işlenme" veya "işlem(e)" diye anılacaktır).

Ziyaretçilerin Şirketimize, Milagros Bilişim ve Dijital Pazarlama Ticaret A.Ş , bayileri ve her türlü anlaşmali kuruluşlarina ait fiziki ve e-ticaret mağazalari-reyonlari ile içinde yer aldiklari yapıları-siteleri ziyaretlerine ve buralardan alişverişlerine dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgiler de (konum verileri, incelenen ürünler ve alisveris konusu ürün-tutar bilgileri dahil) cihazlarinda ilgili fonksiyonlar açik ise bluetooth, beacon ve genel-özel kablosuz ag bağlantılarından uygun teknik yöntemler ile alinabilir, yukaridaki paragrafta belirtilen çerçevede anilan kuruluşlarca yurt içinde ve dışında işlenebilir, aktarilabilir.

Sitemizde Tanımlama Bilgisi (Çerez vb.) Uygulaması

www.navlun.com.tr Sitemizde (mobil uygulamalari dahil tüm dijital platformlarinda) muhtelif türde çerezler kullanilmaktadir. Bunlar oturum çerezleri, kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, islevsellik çerezleri, analiz çerezleri, ticari çerezler ve üçüncü parti çerezleri gibi tanimlama bilgileridir.

Çerezler ziyaret edilen internet sitesinin düzgün bir şekilde çalişmasini ve geliştirilmesini, kullanici deneyiminin kişisellestirilmesini ve iyileştirilmesini, siteleri oturum açmadan ziyaret edebilmesini ve/veya tarafina (duruma göre internet tarayici ve/veya ilgili mobil uygulama kapalı olsa dahi görebileceği) ticari-sosyal amaçlı bildirimler yollanmasini ve genel olarak site kullanicilari-ziyaretçilerine gerek ilgili sitede, gerek başkalarına ait sitelerde (sosyal medya-ağlar ve online reklam ağlari dahil) genel ya da özellestirilmis bilgilendirmeler, reklam ve tanıtımlar sunulmasini-iletilmesini saglamak amaciyla bilgisayarlara ve mobil cihazlara yerlestirilen küçük veri parçaciklaridir.

Çerezler bilgisayar-cihazlarda, varsa kanuni azami süre asılmamak kaydıyla, amaca uygun bir süre ile tutulurlar.

Sitemizi (mobil versiyonlari dahil) kullanan Ziyaretçileryukarida belirtilen uygulamayi, keza ilgili tanımlama bilgilerinin burada, kişisel veri mevzuatinda ve bu bilgilendirme metninin diğer kisimlarinda çesitli bilgileriniz için öngörülen amaçlarla ve kapsamda-şartlarda işlenmesini (bu çerçevede üçüncü kişilere aktarım-paylaşımları ve kullanmalari dahil) kabul etmiş sayılırlar.

Ziyaretçiler istedikleri her zaman cihazlarindaki program ve/veya isletim sistemi ve/veya internet tarayicisinin ayarlarindan çerezleri düzenleyerek kaldirabilirler ve/veya anilan bildirimleri durdurabilirler (Bu takdirde Sitemizin/ilgili cihazin/programin arzu edildigi gibi çalismayabilecegi ve/veya bildirim içeriklerinden haberdar olunamayacagi bilinmelidir).

İletişimler

Ziyaretçilerimiz ile, yine kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satiş ve pazarlama amaciyla, keza mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik/müsteri bilgilendirme, islem, uygulamalari için Milagros Bilişim ve Dijital Pazarlama Ticaret A.Ş’ye SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, (cihazinizda açik ise) her türlü bildirimler, bluetooth, beacon-diğer her türlü genel-özel kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçlari ile sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimler yapilabilir, Ziyaretçilere ticari elektronik iletiler gönderilebilir.

İşlenen - Aktarılan Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerinize Dair Kanuni Haklarınız

Degerli Ziyaretçimiz, isim, soyisim, yaş/doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, evlilik tarihi, çocuk durumu, sahip olunan ulaşim araci, yaşanilan bölge, adres ve teslimat adresi, eğitim düzeyi, meslek/is, kültürel, sanatsal, sportif, tatil vs. ilgi alanlari-hobiler ve alişkanliklar gibi demografik üye/kullanıcı/müsteri bilgileri, özel-resmi kimlik, kimlik no. ve vergi bilgileri, fotoğraf, (güvenlik amaçli) görüntü kayıtları ve çağrı merkezi görüsme ses kayıtları, kıyafet dahil her türlü ürüne ve hizmete ilişkin alişveris alışkanlıgı-tercihleri, beğenileri ve ilgili yorumlari, yararlanilan/katilinan kampanya, yarisma, anket vb.leri ile içerikleri, fatura içerikleri, ödeme yöntemleri, sifre gibi gizli bilgiler hariç kart ve hesap bilgileri, eski ve yeni cep/ev/is telefon/faks numaralari, mail adresleri, elekronik ticari ve sair iletişimlere yaklasim-aksiyonlar, çeşitli amaçlarla kullanilan sabit ve mobil cihaz ad(lar)i, türü, modeli ve kodlari, tanimlama bilgileri (çerez, web tarayici işaretleri-bilgisi, IP, beacon, kablolu-kablosuz ag baglanti bilgisi vb), reklam taniticisi bilgileri, sosyal medya profil ve hesap bilgileri-işlemleri ile konum verilerinizden olusan kişisel bilgilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, hangi amaçla işleneceği ve kimlere hangi amaçla aktarılabileceği hususlarında tarafıniza böylece bilgi verilmesinin yanısıra;

-- kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, amacina uygun kullanı lıp kullanilmadiğini, yurt içinde ve dişinda aktarildigi üçüncü kişileri öğrenme, bilme ve tüm bu hususlarda bilgi talep etme haklarina, keza eksik veya yanlış işlenmiş olmalari halinde düzeltilmesini, kanuni şartlarina ve yöntemine uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, ayrıca, bilgilerinizin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çikmasina itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanz halinde giderilmesini talep etme haklarina sahip oldugunuzu,

-- tüm bu konularda Veri Sorumlusu Milagros Bilişim ve Dijital Pazarlama Ticaret A.S 'e başvurabileceğinizi bilgilerinize sunariz.

Yukarıdaki hususlar kişisel verilere ilişkin aydinlatma yükümlülüğümüz gereği bilgilerinize sunulmakla beraber, mevzuatin ilgili kişiden açik riza alinmaksizin islenmesine (aktarimlar dahil) imkan verdigi haller dişindaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alindigini ve izinsiz islenme yapilmadigini bilmenizi rica ederiz. Bu çerçevede izniniz rica edilen hallerde, söz konusu izni magazalarimizda yazılı-imzalı verebileceğiniz gibi internet sitemizde ve uygulamasi varsa (yine yazılı-imzalı izin ile ayni hukuki nitelik-değerde olmak üzere) digital ortamda da verebilirsiniz. Şöyleki; mağazamızdaki/sitemizdeki kişisel veri işlem bilgilendirmelerini değerlendirmiş olarak, basili ortamda veya terminal/kasa ekranlarinda yahut mağaza görevlilerine ait tablet, cep telefonu ekranlarinda ya da beyan edeceğiniz cep telefonunuza kisa mesajla gönderilen linkte bilginize sunulan izin metnini incelemenizden sonra, uygun bulmus iseniz, bilgilerinizin dogrulugunu sözlü olarak veya ekranda ya da digital ortamda teyit ettikten sonra mağaza görevlimizin sizi bilgilendireceği işlemleri (prosedürüne ve tercihinize göre ekrandan ve/veya cep telefonunuzdan) yaptığınızda izin-onay işleminiz tamamlanmiş olacaktir. Bunun dışında, dilediğiniz her zaman www.navlun.com.tr adresimize ulaşarak izin-onay işlemlerini yapabilirsiniz. Şirketimiz ilgili mevzuat uyarinca ve kişisel veri saklama-imha politikalarinda öngöreceği periyodlarda kişisel bilgileri kismen/tamamen imha (silme, yok etme veya anonimlestirme) işlemleri yapabilecegi gibi Ziyaretçiler arzu ettikleri her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin aşağıda belirtilen iletişim kanallarindan Şirketimize ulaşarak ve gereken kanuni-teknik prosedürleri yerine getirerek kişisel veri islenmelerini ve/veya taraflarina ticari elektronik iletişimleri durdurabilirler. Bu husustaki açik bildirim-taleplerine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya belirttigi kanallar için tarafina iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken veya yükümlü olunan kişisel veri islemeleri ve iletişimler devam eder). Ziyaretçi dilerse ayrica, hukuken muhafazasi gereken ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayit sisteminden silinir ya da yok edilir veya ayni amaci saglamak üzere kimligi belirli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Bu hususlardaki basvuru ve talepler yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafina açiklanarak kabul edilmeyebilecektir (Ilgili kanuni haklar saklidir).

(Bilgisayar ve diğer cihazlarinizdaki çerezler ve bildirimlere iliskin bilgilendirmeler, bunlari düzenlemek için yapabileceginiz işlemler yukarida belirtilmistir).

Üçüncü Kişilere Ait Siteler-Digital Platformlar ve Uygulamalar

Sitemizden (mobil versiyonlari dahil) ulasilan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikalari, kullanim, iletişim ve kişisel veri işlenme şartlari geçerlidir; reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşilan web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin (ve sair digital platformlarin) etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, kişisel veri saklama ve imha politikalari, servis kalitesi, kullanim şartlari, çerezleri-web işaretçileri ve benzerleri, bildirimleri-önerileri ve diğer uygulamalari sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayiplardan Şirketimiz sorumlu değildir.

Sorumluluk

Ziyaretçilerin Sitemizden veya Sitemizde link verilen diğer sitelerden / mobil uygulamalardan / her türlü bildirimlerden ve Şirketimize ait diğer veri işlemeleri ve iletişimler devam eder). Ziyaretçi dilerse ayrica, hukuken muhafazasi gereken ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayit sisteminden silinir ya da yok edilir veya ayni amaci sağlamak üzere kimliği belirli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepler yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafina açiklanarak kabul edilmeyebilecektir (Ilgili kanuni haklar saklıdır).

Herhangi bir Sitemiz Ziyaretçisinin hukuki/fiili ehliyet durumunu bilemeyeceğimizden, çocuklarin ve diğer reşit olmayan kişilerin kullanımları, bilgileri ve bunlarin işlenme-işlemleri hususunda sorumluluk kanuni temsilcilerine ait olup kişisel verilerine (ve duruma göre keza iletişimlere) ilişkin haklarini da kanuni temsilcileri marifetiyle kullanabilirler.

Alışverişler ve Diğer Tüketici İşlemleri

Ziyaretçilerin yukarida belirtilen suretler ile bilgilenmeleri ve/veya taraflarina yapılan iletişimler, bilgilendirmeler, bildirimler, tanıtım ve reklamlar neticesi bir ürün/hizmet satin almasi söz konusu olursa anilan işlem ayrica ve kanuni usulünce ilgili satici/sağlayici ile yapacaklari tüketici sözleşmesine tabidir. Tüketici sözleşmesi kendi şartlarında ve taraflari arasında uygulanir.

(Varsa) Sitemizden alişverişlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz sipariş ön bilgilendirme formu-mesafeli satiş sözleşmesi şartlari geçerli olacaktır.

Site Içeriği Üzerinde Haklar

Sitemizdeki her türlü bilgi ve içerik ile bunlarin düzenlenmesi, revizyonu ve kismen/tamamen kullanımı konusunda; Şirketimizin anlaşmasina göre diğer üçüncü şahislara ait olanlar hariç; tüm fikri-sinai haklar ve mülkiyet haklari Şirketimize aittir.

Değişiklikler

Şirketimiz gizlilik, kişisel veri saklama-kullanım ve imha politikasi ve Site kullanım şartlari gibi konularda, keza sunacagi ürün, hizmet ve firsatlarda, kampanya vb.lerinde gerekli görebilecegi her türlü değisikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Şirketimizce Siteden veya diğer uygun yöntemler ile duyuruldugu andan itibaren geçerli olur.

Tüm bu konularda ek bilgi işlemlerinizi, her türlü talep ve şikayetlerinizi aşağidaki iletişim kanallarindan ulaşarak Şirktimiz . Milagros Bilişim ve Dijital Pazarlama Ticaret A.S. ye bildirebilirsiniz. ilgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde (usulde-zamanda-sekilde) yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerekir.

Adres: Milagros Bilişim ve Dijital Pazarlama Ticaret A.S. ŞENLİKKÖY MAH. ÖZGEN SOK. NO:4 B BAKIRKÖY/İSTANBUL

Telefon: (0212) 644 63 63

E-mail: [email protected]

İnternet Adresi: www.navlun.com.tr