Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Üye olarak aşağıdaki şartları kabul etmiş olacağınızdan bu koşulları dikkatle okumanız tavsiye ederiz.

Genel hususlar

İşbu sözleşme, www.navlun.com.tr Sisteminin sahibi ile sistemin hizmetlerini kullanan KULLANICILAR arasındaki ilişkileri düzenliyor; 'www.navlun.com.tr’ sisteminin sahibidir.
 1. TANIMLAR

  WWW.NAVLUN.COM.TR: Ticari merkezi Milagros Bilişim ve Dijital Pazarlama Ticaret A.S. Şenlikköy Mah. Özgen Sok. No:4 B Bakırköy / İstanbul’dur.

  YÜK VEREN: Yurtiçi veya yurtdışında taşıma yaptırmak üzere ticari yükü bulunan ve bu taşıma işi için TAŞIYAN arayışında bulunan gerçek veya tüzel kişidir.

  HİZMET: Aşağıda 2. maddede açıklaması yapılmış olan hizmetlerdir.

  SİSTEM: YÜK VEREN ÜYE’nin taşıtmak istediği ticari yükü ile ilgili taşıtma talebini girdiği ve bu talebin TAŞIYAN ÜYE’lere ulaştırılarak söz konusu taşıma işi ile ilgilenen TAŞIYAN’ın doğrudan YÜK VEREN’ye teklif verebildiği web tabanlı platformdur.

  TAŞIYICI: Yurtiçi ve/veya yurtdışında ticari yük taşıma veya taşıtma işini meslek edinmiş, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere yükü bizzat taşıyan, taşıma işleri organizatörü, taşıma işleri komisyoncusu gibi gerçek veya tüzel kişidir.

  ÜYE: SİSTEM üzerinden gerekli formları doldurarak ve işbu navlun.com.tr Üyelik Koşulları’nı kabul ederek SİSTEM’e dahil olan TAŞIYAN ya da YÜK VEREN’dir. Üyeliğe kabulde nihai karar www.navlun.com.tr’ye aittir. www.navlun.com.tr, ücretsiz, standart, özel ve benzeri kategorilerde üyelik grupları oluşturabilir, yeni üyelik kategorileri yaratabilir, var olanları değiştirebilir.

 2. HİZMET

  1. navlun.com.tr alan adları üzerinden üyelik esası ile işleyen ticari yükünü taşıtmak isteyen gönderen ile bu yükü taşımaya talip olan taşıyıcıların bir araya gelebildiği bir platform oluşturmuştur. HİZMET’in ifade yeri elektronik ortamdır

  2. Burada belirtilen bu alan adları üyelere önceden duyurularak değiştirilebilir, hali hazırdaki alan adlarına yenileri eklenebilir

  3. Sisteme üye olunmuş olması işbu “www.navlun.com.tr Üyelik Koşulları”nın okunup, incelenerek kabul edildiği anlamına gelir. İşbu koşullara ilişkin her türlü itiraz ve değişiklik talebi üyelik tarihinden itibaren yedi (-7-) gün içerisinde Milagros Bilişim ve Dijital Pazarlama Ticaret A.S. Şenlikköy Mah. Özgen Sok. No:4 B Bakırköy / İstanbul Türkiye adresine yazılı olarak yapılabilir. İtirazlar navlun.com.tr tarafından değerlendirilip sonuç ÜYE’ye yazılı olarak bildirilir

 3. WWW.NAVLUN.COM.TR

  1. Yukarıda belirtilen HİZMET, ÜYE’lere navlun.com.tr tarafından sağlanmaktadır
  2. navlun.com.tr uygun koşulları taşıyanların SİSTEM’e üye olabilmesini, ÜYE’lerin talep ve tekliflerini SİSTEM’e girebilmelerini, taşıtma taleplerinin ilgili TAŞIYAN ÜYE’lere ulaşmasını, söz konusu taşıma işine ilişkin TAŞIYAN ÜYE’nin tekliflerinin YÜK VEREN ÜYE’ye ulaşmasını, ÜYE sayı ve ağının imkanlar elverdiği ölçüde artmasını sağlamakla yükümlüdür. navlun.com.tr’ye atfedilemeyecek ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere elektrik kesintileri, fiber optik kablo sorunları, server kaynaklı sorunlar gibi nedenlerle Hizmet’in durması halinde navlun.com.tr sorumlu tutulmayacaktır.
  3. YÜK VEREN ÜYE tarafından SİSTEM’e girilen taşıtma işine ilişkin TAŞIYAN ÜYE tarafından hiç ya da yeterli sayı ve kapsamda teklif verilmemesi ya da YÜK VEREN ÜYE’nin verilen teklifleri kabul etmemesi tamamen ve münhasıran ilgili YÜK VEREN ve TAŞIYAN ÜYE’lerin sorumluluğunda olup navlun.com.tr’nin bu konularda sorumluluğu bulunmamaktadır
  4. Sistem temel olarak YÜK VEREN ile taşıyan’ın bir araya gelmelerini ve dolayısıyla YÜK VEREN’nin sistem’e girerek diğer üye taşıyan’lardan teklif topladığı taşıma işi için rekabetçi bir fiyat oluşmasını hedeflemektedir, ancak bu www.navlun.com.tr’nin bir taahhüdü olmayıp www.navlun.com.tr söz konusu taşıma işi için en uygun fiyat ya da teslim süresi vb garantisi vermemektedir.
  5. navlun.com.tr taşıyan ya da YÜK VEREN değildir, ilgili yükü kendisi taşımamaktadır, taşıyanın ya da YÜK VEREN’nin acentesi değildir, burada tanımlanan Hizmet kapsamında sayılanlarla sınırlı olmamak üzere yaptığı iş taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü olmayıp Hizmet, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında bir hizmet değildir. www.navlun.com.tr sadece web tabanlı söz konusu platformun doğru bir şekilde çalışarak YÜK VEREN üyeler tarafından girilen ticari yük taşıtma taleplerini yine üye olan taşıyanlara ulaştırarak bunların o taşıma işine ilişkin olarak YÜK VEREN’ye teklifler sunmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla www.navlun.com.tr üye’lerin, sisteme girilen taşıma işinin, teklifin, taşıma koşullarının gerçekliğinden ve taşıma işinden, taşıma işine ilişkin ödemelerden, masraf ve ücretlerden, taşıma işinin süresinden, zamanlamasından, taşınan yükten sorumlu değildir
  6. navlun.com.tr her yeni ÜYE’yi SİSTEM’e girilen telefon numarası üzerinden arayarak ilgili ÜYE’nin varlığını, üye olunurken SİSTEM’e girilen bilgilerin doğruluğunu, ÜYE şirketi ve kayıt yaptıran gerçek kişinin söz konusu şirketteki varlığını sözlü olarak teyid etmekte ve teyidin yapılmasından sonra da web sayfası üzerinden söz konusu ÜYE’yi “onaylanmış üye” (“verified user”) olarak duyurmaktadır. Onaylanmış Üye (verified user) burada tanımlanan sınırlar dahilinde bir onaylamayı kapsamakta olup bu ÜYE’nin adresinin fiziken ziyaret edildiği, ticaret sicil kayıtlarının, ruhsat ve izin belgelerinin incelendiği anlamına gelmemektedir; dolayısıyla “onaylanmış üye” ifadesinden söz konusu ÜYE’nin varlığı ve SİSTEM’e girdiği bilgilerin tamamının resmi olarak kontrol edilip onaylandığı anlaşılmamalıdır. Bu çerçevede YÜK VEREN ÜYE ve TAŞIYAN ÜYE karşılıklı bir ticari ilişkiye girmeden önce basiretli bir tacir olarak diğer tarafa ilişkin her türlü gerekli inceleme ve araştırmaları kendileri yapmakla yükümlüdürler.
  7. navlun.com.tr belirli ÜYE’lerin teklif ve hizmetlerini ön plana çıkartabilir, bazı hizmetlerde belirli ÜYE’lere öncelik tanıyabilir.
  8. navlun.com.tr, ÜYE’nin bu yöndeki talebi doğrultusunda o ÜYE’ye gelecek tekliflerde düzenlemeler yapabilir, örneğin ÜYE’nin belirlediği bir ya da daha fazla firmanın teklifinin o ÜYE’ye gönderilmesi engellenebilir. ÜYE’den gelen talep doğrultusunda www.navlun.com.tr o ÜYE’ye farklı ve alternatif öneriler getirebilir, belirli veya alternatif firma öneri ve tekliflerinin o ÜYE’ye yönlendirilmesini sağlayabilir.
  9. navlun.com.tr aynı taşıma işi için farklı ÜYE’ler tarafından verilen ve dolayısıyla birbirlerine rakip durumdaki teklifleri gizli tutar ve bu bilgileri rakip durumdaki ÜYE’lerle paylaşmaz.
 4. EK HİZMETLER

  1. Yukarıda açıklandığı üzere SİSTEM ile sunulan temel hizmet, YÜK VEREN ÜYE’nin SİSTEM’e girdiği taşıma taleplerinin TAŞIYAN ÜYE’lere ulaştırılması, YÜK VEREN ÜYE’ye bu taşıma işi ile ilgili tekliflerin iletilmesi ve bu sayede aracısız olarak ilgili taşıma işi ile ilgili olarak YÜK VEREN ve TAŞIYAN’ın bir araya gelebilmesidir.
  2. navlun.com.tr sayfalarında yer alan linkler (diğer sayfalara verilen köprüler) ve navlun.com.tr sayfalarında bulunan reklamlar ve reklam linkleri ile ilgili doğabilecek tüm sorumluluklar tarafımızca kabul edilmez. navlun.com.tr bu linkler ve reklam sayfalarının içerikleri ile ilgili herhangi bir denetim hakkına sahip değildir. Bu sitelerde yer alan bilgiler istenmeyen veya zararlı kapsamda olabilir. Ayrıca bu sitelerde yer alan bilgiler ve reklamlar yanlış olabilir, telif haklarına ve kopyalama haklarına aykırı olabilir, kanunlara aykırı olabilir. Bu sebeple navlun.com.tr içersinde yer alan linkler, bağlantılar ve reklamlardan doğabilecek mağduriyetlerden sorumlu değildir.
  3. navlun.com.tr ÜYE’lerine 3.kişilerin reklam veya tanıtımı amaçlı emailler, sms’ler gönderebilir, ÜYE’lerin iletişim bilgilerini 3.kişilerle paylaşabilir.
  4. navlun.com.tr, web üzerinden ya da eposta yolu ile ÜYE’lerin ilgisini çekebilecek konularda makaleler, bloglar yayınlayabilir, bunları belirli veya tüm ÜYE’lerle paylaşabilir. www.navlun.com.tr bu yayınladığı bilgilerin güncel ve doğru olması için elinden gelen özeni gösterse de bu bilgilerin güncel ve doğru olduğunu garanti etmez, bu kapsamda herhangi bir sorumluluk üstlenmez. ÜYE bu bilgilere güvenerek herhangi bir faaliyette bulunmadan önce mutlaka konusunda uzman bir danışmandan destek almalı, söz konusu bilginin doğruluğunu ve güncelliğini teyid etmelidir.
 5. ÜYENİN SORUMLULUKLARI

  1. ÜYE, gerek üye olurken ve gerekse sonrasında SİSTEM’e doğru, güncel ve gerçek bilgiler vermekle yükümlüdür.
  2. Her türlü iletişim için birincil iletişim yolu SİSTEM’e girilen bu eposta adresi üzerinden ve eposta yolu ile gerçekleştirileceğinden, ÜYE SİSTEM’e girmiş olduğu eposta adresinin doğruluğunu, bu adrese gelen gönderileri beklenen ve işin gerektirdiği ölçüdeki sıklıkla kontrol ettiğini, epostalarını okuduğunu, her türlü yazışma, bildirim ve tebligatın kendisine bu yolla yapılmasını kabul ettiğini onaylamakta ve teyid etmektedir.
  3. Taşıma işine ilişkin gerekli ruhsat, izin ve belgelerin varlığı ve geçerliliği, taşınacak yükün yasa ve her türlü mevzuata uygunluğu münhasıran ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır.
  4. navlun.com.tr SİSTEM üzerinden bağıtlanan sözleşmelerin tarafı değildir. Bu çerçevede SİSTEM üzerinden birbirleri ile girdikleri ticari ilişkideki her türlü risk ve sorumluluk münhasıran ve sadece bu ilişkinin taraflarını bağlar.
  5. ÜYE, SİSTEM ve ÜYE’liğin gerektirdiği aşağıda belirtilen ödemelerini zamanında ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdür.
  6. Bu çerçevede sorumluluklarını yerine getirmediği belirlenen ÜYE’lerin üyelikleri navlun.com.tr tarafından tek taraflı olarak askıya alınabilir ya da doğrudan feshedilebilir.
  7. ÜYE’nin SİSTEM’e üye olduğu SİSTEM üzerinde, ilgili web sayfalarında kamuya açık olarak duyurulabilir, bu çerçevede ve münhasıran bu amaçla sınırlı olarak SİSTEM üzerinde ÜYE’nin logo ve tanıtıcı işaretlerine yer verilebilir, navlun.com.tr diğer ÜYE ve 3.kişilerle yazışmalarında ÜYE’nin SİSTEM’e dahil olduğundan bir referans olarak bahsedebilir.
 6. ÜCRETLENDİRME

  1. ÜYE’ler SİSTEM’den yararlanabilmek için belirlenmiş olan ücretleri ödemekle yükümlüdürler.
  2. Ücretlendirme aylık bazda belirli bir sabit ücret alınması şeklinde olabileceği gibi bununla birlikte ve buna ek olarak ya da aylık ücret olmaksızın SİSTEM üzerinden bağıtlanan işle bağlantılı maktu ya da nisbi bir miktar üzerinden de yapılabilir.
  3. Ücret miktarında, ücretlendirme sisteminde yapılacak değişikler en az 30 gün öncesinden ÜYE’ye eposta yolu ile yazılı olarak bildirilecektir.
  4. navlun.com.tr sadece belirli dönemlere veya belirli ÜYE’lere özel indirimler yapabilir, bir kısım ya da tüm HİZMET’leri bir kısım ya da tüm ÜYE’lere ücretsiz verebilir.
  5. Üyelik kategorileri ve ücretlendirmeleri sistem üzerinden veya email yolu ile ayrıca bildirilmektedir.
  6. Reklam alanları için uygulanacak tarifeler aylık veya yıllık olarak sabit ücret olarak ödenebileceği gibi uygulanacak ücret tarifeleri navlun.com.tr tarafından belirlenecektir.
 7. SİGORTA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

  1. Taşıyıcı, sigortaların Sözleşme devam ettiği sürece kesintisiz olarak devam etmesini sağlayacaktır. Taşıyıcı, sigorta primlerinin yatırıldığını ve sigorta poliçelerinin yenilendiğini, belgesi ile birlikte Navlun.com.tr’ye her yıl belgelendirerek bildirecektir.taşıyıcı, taşıma esnasında yalnızca bu poliçelerin taşıma için kullanılan araçlar için kullanılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taşıyıcı, bu madde çerçevesinde yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde Navlun.com.tr’nin Sözleşme’yi fesih hakkı ve doğabilecek her türlü zararı da Taşıyıcı tazmin edecektir. Taşıma sırasında zarar meydana gelmesi halinde ortaya çıkan zararın sigorta poliçe limitleri dışında kalması halinde, zarar ve ziyanın tazmininde tamamen Taşıyıcı sorumlu olacaktır.
 8. DELİL SÖZLEŞMESİ YETKİLİ MAHKEME

  1. ÜYE ile navlun.com.tr arasında çıkacak her türlü uyuşmazlıklarda genel yetkili olanlarla birlikte ve bunlara ek olarak İstanbul merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
  2. ÜYE ile navlun.com.tr arasında çıkacak her türlü uyuşmazlıklarda münhasıran navlun.com.tr’nın her türlü defter, kayıt, yazışma ve belgeleri delil olarak kullanılacaktır.
 9. YÜRÜRLÜK, DEĞİŞİKLİK, SONA ERME

  1. Bu şartlar SİSTEM’e üye kalındığı sürece her bir ÜYE ve navlun.com.tr için geçerli ve bağlayıcıdır.
  2. İşbu şartlarda yapılacak her türlü değişiklikler en az 45 gün öncesinden eposta yolu ile ÜYE’lere duyurulacaktır, ÜYE’nin şartlarını ağırlaştıran değişiklikler için ÜYE’lerin bu 45 günlük süre içerisinde yine eposta yolu ile ve yazılı olarak itiraz etme hakları bulunmaktadır.
  3. Her ÜYE en az onbeş (-15-) gün önceden yazılı olarak bildirimde bulunarak ÜYE’liğini tek taraflı olarak sona erdirebilir.
  4. İşbu şartları ihlal eden, yükümlülüklerini yerine getirmeyen ÜYE’lerin üyelikleri navlun.com.tr tarafından askıya alınabileceği gibi tek taraflı olarak derhal feshedilebilir.