Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

Tarafınızla yapılan üyelik sözleşmesi, sözleşme kurulduğu tarihten üyeliğiniz sona erene kadar tarafımızca elektronik ortamda saklanacaktır. İşbu sözleşme kurulduktan sonra sözleşme metni tarafınıza ait elektronik postaya gönderilecektir. Tarafınızca bu sözleşmenin saklanması önemle rica olunur.

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, www.navlun.com.tr adlı sitede sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 1. TARAFLAR

  www.navlun.com.tr adlı internet sitesinden (bundan böyle “NAVLUN” olarak anılacaktır) ürün ve hizmet almak amacıyla üyelik talebi ile imzalamakta olduğunuz işbu üyelik sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır), siteye üye olan ve herhangi bir şekilde site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI veya ÜYELER tarafından onaylanması ile birlikte anında hüküm ifade edecektir.

 2. KULLANIM KOŞULLARI
  1. ÜYELER ve KULLANICILAR www.navlun.com.tr sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır.

  2. ÜYELER ve KULLANICILAR www.navlun.com.tr sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır.

  3. Bu SİTE'de sunulan ürün ve hizmetler, …………………………………………………adresinde ……………………………tarafından sağlanmakta olup, SİTE ile birlikte tüm ürün ve hizmetlerin yasal sahibi de yine …………………………………...

  4. İşbu üyelik sözleşmesi NAVLUN tarafından gerekli görülen koşullar altında ve farklı zamanlarda değiştirilebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak navlun.com.tr’de yayınlanacak olup KULLANICILAR’ın ve ÜYELER’in bilgisine sunulacak ve yayın tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

  5. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve navlun.com.tr’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, NAVLUN tarafından işbu kullanım koşullarında yapılan değişiklikleri, kabul etmiş sayılmaktadır.

  6. NAVLUN, SİTE içeriğinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 3. TANIMLAR
  1. ÜYE: NAVLUN’den ürün ve hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, site içeriğinde yer alan üyelik formunu eksiksiz doldurarak, işbu sözleşmeyi kabul ettiğini beyan eden her gerçek ve tüzel kişidir. (Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır.)
  2. KULLANICI: NAVLUN’a ait navlun.com.tr sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.
  3. LİNK: navlun.com.tr üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden navlun.com.tr’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.
  4. İÇERİK: navlun.com.tr sitesinden ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazılı ve işitsel imgelerdir.
  5. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: navlun.com.tr vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle NAVLUN arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.
  6. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, navlun.com.tr’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.
 4. HİZMETLERİN KAPSAMI
  1. NAVLUN’nun, navlun.com.tr üzerinden sunacağı mal ve hizmetler, genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. navlun.com.tr üzerinden yapılacak her türlü kullanıcı işlemi ile ilgili olarak, Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

  2. NAVLUN’nun navlun.com.tr üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamakla birlikte, bu hizmetlerin en önemlisi navlun.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, üyeye ulaşmasının sağlanmasıdır.

  3. NAVLUN, navlun.com.tr üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, ürün ve hizmetlere ilişkin olarak yapacağı her türlü değişikliği navlun.com.tr’de yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.

 5. GENEL HÜKÜMLER
  1. ÜYELER ya da KULLANICILAR, navlun.com.tr sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, navlun.com.tr’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler.

  2. ÜYELER ya da KULLANICILAR, navlun.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran KULLANICILARI veya ÜYELERİ bağlayacaktır. Bu anlamda KULLANICI ya da ÜYELER, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.

  3. ÜYELER ya da KULLANICILAR, navlun.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

  4. SİTE üzerinden, NAVLUN’nun kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. navlun.com.tr üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında NAVLUN'nun herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır.

  5. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, NAVLUN’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, NAVLUN’nun üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

  6. navlun.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı NAVLUN mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE veya KULLANICILAR tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

  7. NAVLUN, ÜYE’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek veya NAVLUN’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da NAVLUN’nun haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde bu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir.

  8. NAVLUN, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve navlun.com.tr kullanma koşulları ile navlun.com.tr’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, navlun.com.tr sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. navlun.com.tr kullanımı ya da navlun.com.tr’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder.

  9. navlun.com.tr kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla navlun.com.tr üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, navlun.com.tr dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, NAVLUN ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin navlun.com.tr üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı NAVLUN'nun doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

  10. NAVLUN, navlun.com.tr üzerinden KULLANICI‘lar ve ÜYE‘ler tarafından kendisine iletilen bilgileri başta KVKK mevzuatına uygun olmak kaydıyla "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. NAVLUN aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, navlun.com.tr hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

  11. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde NAVLUN tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde NAVLUN; NAVLUN hizmetleri, NAVLUN bilgileri, NAVLUN telif haklarına tâbi çalışmaları, NAVLUN ticari markaları, NAVLUN ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

  12. Taraflar, NAVLUN’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

  13. navlun.com.tr sitesi ÜYE’lerden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak ÜYE’lerin navlun.com.tr bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir. ÜYE’ler, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak NAVLUN’a 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

 6. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

  NAVLUN, navlun.com.tr erişilmesi, navlun.com.tr’nin ya da navlun.com.tr’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. NAVLUN, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. navlun.com.tr’ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da navlun.com.tr’nin kullanılması ile NAVLUN’nun, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. KULLANICILAR ve ÜYELER doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 7. GİZLİLİK- KİŞİSEL VERİLER

  NAVLUN, KULLANICI ya da ÜYELER’e ilişkin bilgileri, işbu sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Elektronik Ticaret işlemleri nedeniyle navlun.com.tr’ tüketiciden elde ettiği kişisel bilgi ve veriler navlun.com.tr tarafından gizli bir şekilde tutulup üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Ancak üye, navlun.com.tr üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgilerin ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları amaçlarıyla toplanmasına, NAVLUN ve bağlantılı organizasyonlar ile paylaşılmasına navlun.com.tr ve bağlantılı organizasyonlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, NAVLUN’nun bağlantılı organizasyonlar ile paylaşılmasına, navlun.com.tr ve bağlantılı organizasyonlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

 8. SÖZLEŞMENİN FESHİ

  İşbu üyelik sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. navlun.com.tr, ÜYELER’in ve KULLANICI’ların işbu sözleşmeyi ya da navlun.com.tr içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri veyahut kanunlara aykırı hareket etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve KULLANICI ya da ÜYELER feshe sebep olacak fiilleri nedeniyle navlun.com.tr sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.

 9. MÜCBİR SEBEP

  NAVLUN, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, navlun.com.tr sitesine ait işbu “üyelik sözleşmesi”nde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle NAVLUN’dan herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. KULLANICI’lar veya ÜYE’ler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.

 10. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

  İşbu Üyelik Sözleşmesi ve navlun.com.tr’de yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve BURSA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. NAVLUN’nun, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

 11. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

  İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, NAVLUN tarafından KULLANICI’ ya da ÜYELER’e içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır.