BLOG

Yurtdışı Taşımacılıkta Hudut Geçiş Kapılarının Önemi

Yurtdışı Taşımacılıkta Hudut Geçiş Kapılarının Önemi

Karayolunun güvenli ve ucuz hale gelmesi ile en çok tercih edilen taşımacılık olmuştur. Günümüzde de gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere kara yolu taşımacılığı, uluslararası kara yolu taşımacılığının yüzde 50 ile 75’ini eşya üzerinden yüzde 70 ile 95’ini ise yolcu taşımada kullanmaktadır.

Karayolunun bir diğer önemi ise ulaştırma konusundaki sisteminin coğrafi elverişliliğe göre olan esnekliğidir. Yani, diğer ulaştırma sistemleri olan hava ve deniz ulaşımının katkısına ihtiyaç duyulmadan gerçekleşecek olan taşıma “kapıdan kapıya” denilen taşımacılık ile iletilebilme kolaylığı sağlar.

Bunun yanında karayolu taşımacılığının en önemli avantajı olarak ucuz olan maliyeti diyebiliriz. Maliyetinin düşüklüğü ise daha çok kısa ve orta mesafeler içinde gidebilmesine bağlı olmaktadır. Esnek diyebileceğimiz bir şartları bulunurken hızlı olması da işleri kolaylaştırmada önemli yer almaktadır. Ayrıca karayolundan yürütülen taşımacılık sipariş veren alıcıya kapıda hizmet sunduğu için de tercih edilir.

Taşımacılık esnasında hudut geçiş kapıları ise önemli bir yer tutmaktadır. Ülkeler arası geçiş açısından büyük önem taşıyan bu sınır kapıları taşımacılığın yapılabilmesi için önemli bir yer tutmakta. Ülkeler arasında ilişkileri etkileyen bu kapılar taşımacılık sırasında yaşanabilecek sorunları da etkilemektedir. Türkiye’nin birçok ülke ile komşusunun olması ise bu kapılarının önemini artırmaktadır. Türkiye’nin toplamda 8 sınır kapısı bulunmaktadır.

Sınır kapıları ilişkiler ve ülkeler arası iletişimin simgesi olarak görülmektedir. Bunun yanında taşımacılık için kullanılırken tercih edilmesi ise bir avantaj olmaktadır. Türkiye’nin coğrafi konumu bakımından önemli bir yere sahip olması ise oldukça etkilemektedir. Asya’yı Avrupa’ya bağlayan bir köprü görevinde olan Türkiye, Avrupa gibi ekonominin bel kemiği olan kıtaya geçişler için aracılık yapmaktadır. Bunun yanında bir çok önemli Asya ülkesinin de köprüsü olmaktadır.