BLOG

Yüksek Kaliteli Dökme Yük Gemisi Kiralama

Yüksek Kaliteli Dökme Yük Gemisi Kiralama

Küreselleşen dünya ile serbest ekonominin yayılımı ve ülkeler arası iletişimin artması ile ticarete de yoğun bir şekilde yansımıştır. Dünyanın gittikçe küçülerek ülkelerin birbirine olan bağlarının yakınlaşması ile değişen üretim ve tüketim olanakları en çok etkilediği alanlardan biri olan ticaret, ülkelerin git gide uzmanlaşmasına neden oluyor. Bu sıralamada Türkiye’de önemli yer tutmaktadır.

Türkiye’nin etrafının denizlerle çevrili olmasının yanında dünya üzerinde deniz ticaretinin gittikçe önem kazanması da etkili oldu. Dünya çapında artan deniz ticaretine olan ilgi ile Türkiye’de denize olan önemini artırmaktadır.

Dünya ekonomisinde yerini alan Türkiye, jeopolitik konumu ile de önem kazanmaktadır. Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi gibi denizlerinin yanında iç deniz olan Marmara Denizi ile yoğun mal sevkiyatının yapıldığı için önemi artmaktadır.


Gemi Kiralama Hizmeti


Yüksek Kaliteli Dökme Yük Gemisi kiralama hizmeti ise komple kiralama ve part kargo taşımı seçenekleri ile sağlanmaktadır. Gemiler yaklaşık olarak bin tondan altmış bin tona kadar yüklerin taşınmasını gerçekleştirebilmektedir. Taşımacılıkta ulaşım ise dünya genelinde her yere ulaştırma seçenekleri mevcut olmaktadır.

Kiralama süresi ise yıllık ya da istenilen süre boyunca anlaşma ile yapılmaktadır. Taşımacılıkta kiralan gemiler ile her türlü yük taşınmaktadır. Örneğin ro-ro dediğimiz taşımacılık türünde otomobilden tutun da dozer ve iş makineleri bile taşınmaktadır. Hizmet alanları ise Afrika ülkeleri, Asya ülkeleri, Avrupa ülkeleri, güney ve kuzey Amerika ülkeleri ve Okyanusya ülkelerini kapsamaktadır.

Kiralama yöntemi ile taşınan yüklerin sektörleri ile çok çeşitlidir. Bu sektörler, inşaat, otomotiv, makine, enerji ve maden sektörünü kapsamaktadır. Bu alanda her türlü hizmeti yürütülmektedir. Her alanda olduğu gibi bu alanda da oldukça fazla firma bulunmaktadır ve rekabet adına bir çok hizmet imkanı sağlamaktadırlar.