BLOG

Uluslararası Teslim Şekilleri

Uluslararası Teslim Şekilleri

Dış ticarette kullanılan teslim usulleri bulunmaktadır.

1)      Exw (Ex Works –Ticari Kuruma Teslimat)

Alıcının malları teslim alarak ihraç durumunda tüm dokümantasyonları hazır hale getirerek mevzuat işlerini halleder ve kendi ülkesine temin eder.  Gümrük vergisi gibi bütün ödenekler alıcı tarafından karşılanarak süreç tamamlanır.

2)      Fca (Free Carrıer – Belirtilen Yerde Taşımacıya Teslimat)

Bu tür teslimat şeklinde satıcı bütün gümrük işlemleri satıcı tarafındantamamlatılır. Ancak belirtilen tarih ve yere göre satıcı alıcıya teslimatını gerçekleştirdikten sonra teslim işlemi tamamlanmış olup navlun ücreti ve bu noktadan sonra diğer ücretler alıcının sorumluluğu altındadır. Buna ilaven bu tür taşıma şeklinde taşıma terminali bu noktada herhangi bir demiryolu istasyonu, konteyner terminali olabilir.

3)      Fas (Free Alongside Ship-Gemi Rotasında Teslimat)

Burada satıcının gemiye varana kadar malları getirmesiyle yükümlü olması durumu söz konusudur. Söylenen saatte yer ve zamanda gemiye getirilen malların alıcıya teslim edilmesinden sonra masraflar alıcıya aittir. Bu terim yalnızca su ve su kanallarının olduğu yerde kullanılır. Malı teslim alan alıcı tüm riskleri de üstlenir.

4)      Free On Board (Gemi Bordasında Teslimat)

Burada satıcı ihracat ile alakalı bütün dökümantasyonları hazırlar, mevzuat işlemlerini hallederek alıcı tarafından talep edilen yer ve zaman doğrultusunda gemi güvertesine geçirilir. Bu noktadan itibaren her türlü risk alıcının sorumluluğundadır.

5)      Cfr (Cost And Freıght –Mal Ücreti Ve Taşıma)

Bu türde varış limanına kadar navlun ücreti satıcıya ait olup, mallar küpeşte üzerinden geçirildikten sonraki süreçte alıcının sorumluluğu altına girer. Bütün belgeler alıcıya teslim edilir. Navlun dışında bütün ödemeleri yapmak zorunluluğu vardır.

6)      Cıf (Cost, Insurance And Freıght-Mal Ücreti, Sigorta Ve Taşıma)

Burada bir önceki CFR şekliyle benzerlik gösterir ancak tek farkı mal ile ilgili olan sigorta ve primler, satıcının sorumluluğu altındadır. Ancak, teslim aldıktan sonra navlun ve sigorta işlemleri hariç her türlü ödeme alıcıya aittir.

7)      CPT ( Carriage paid to …, Taşıma bi sınıra kadar ödenmiş ise)

Satıcı varıldığı yere kadar navlun ücretini ödemekle sorumludur. Malları ilk teslim ettiği yere kadar satıcı sorumlu olurken, bu noktadan sonra bütün masraf ve riskler otomatik olarak alıcının payına düşer.

8)      CIP (Carriage and Insurance paid to…, Sigorta ve taşıma bir sınıra kadar ödendi ise)

Burada bir önceki söylenilen CPT’ den farklı olmak üzere satıcı malın sigortasını da tamamlatır. Navlun ücretiyle beraber ilk alıcının eline geçene kadar malın sorumluluğu satıcının üzerindedir. Ancak bu noktadan sonra sorumluluk alıcıya geçerek navlun ücreti ve sigorta hariç tüm gümrük vergilerini de ödeme sorumluluğundadır.

9)      DDP (DELIVERED DUTY PAID-Vergilerin ödenme türüyle oluşan teslimat)

Gümrük vergisi ödeme şekli de satıcıya ait olup teslimata kadar tüm masraflar satıcı kontrolündedir. Ancak teslimattan sonra masraflar alıcıya geçer. Navlun ücreti de alıcıya aittir.

10)  DAT (DELIVERED AT TERMINAL- Terminal teslimatı)

Malların söylenen terminale taşıma ödemeleri ve zarara uğrama riskleri satıcının kontrolü altındadır.

11)  DAP ( DELIVERED AT PLACE- Belirtilen yere teslimat)

Malların söylenen yere taşıma ödeme türleri ve hasar alma riskleri satıcının sorumluluğu altındadır.