BLOG

Uluslararası Taşımacılıkta Refakatli Taşıma Nasıl Yapılır?

Uluslararası Taşımacılıkta Refakatli Taşıma Nasıl Yapılır?

Ülkemiz 1 Aralık 2012 tarihinde Uluslararası Taşımacılık sektörü adına önemli bir kazanım olan Ortak Transit Sözleşmesine taraf olmuştur. Bu oluşumla kurulan sistemin yapısı ve gümrük işlemlerinin ortak elektronik ağa taşınması sektöre zaman ve maliyet avantajı kazandırmıştır.

Ortak Transit Rejimi Nedir?


AB ve EFTA ülkeleri (Norveç, İsviçre, İzlanda, Liechtenstein, Türkiye) arasında yapacağınız taşımalarda, Hareket Gümrüğü ile Varış Gümrüğü arasındaki tüm beyan işlemlerinizin NCTS adı verilen elektronik sistem ağı üzerinden takibini ve transit geçiş noktalarında işlem hızınızı sağlamayı amaçlayan Uluslararası Taşımacılık sözleşmesidir.

Refakatli Taşıma Akışı Nasıl İşler?


Transit Beyannamesi’ni NCTS sitemine girmeniz ile sistem size LRN (Geçici Referans Numarası) üretir. LRN numarası taşıyan Transit Refakat Belgesi çıktısını alarak, transit rejimine girecek beyanname ile Hareket Gümrüğü’ ne sunmanız gerekmektedir. LRN numarası ile sisteme girdiğiniz beyanname elektronik ortamda çağrılır.

Sistemdeki beyanınız ile evraklarınızdaki bilgiler tutması halinde sistem üzerinden onay verilir. Sistem bu sefer size MRN (Hareket Referans Numarası) üretecektir. MRN numarası taşıyan Transit Refakat Belgesi size çıktı olarak teslim edilir. Artık Ortak Rejim içerisindeki tüm gümrük noktalarında beyan işlemleriniz bu MRN numarası ile takip edilecektir. Varış Gümrüğü’ne ulaşıncaya kadar bulunan tüm Transit idareleri sistemde MRN numaranızı “Bekleyen Transit Kaydı” olarak görür.

Varış Gümrüğü ise bu bilgiyi “Varış Transit Kaydı” olarak görecektir. Güzergâhınızda bulunan tüm Transit idarelerinde size teslim edilmiş ve üzerinde MRN numarası bulunan Transit Refakat Belgesi barkod okuyucu ile okunarak NCTS ağına bağlı tüm noktalara “Transit Geçiş Bildirimi” iletilecektir. Varış Gümrüğü’ne ulaştığınızda yine MRN numaralı Transit Refakat Belgesi sisteme okutularak Hareket Gümrüğüne “Varış Bildirimi” iletilir. Bu işlemle Refakatli Taşıma işleminiz sonlanacaktır.