BLOG

Uluslararası Nakliyatta Hayvanlar Nasıl Korunur?

Uluslararası Nakliyatta Hayvanlar Nasıl Korunur?

Hayvan nakliyatı gerçekleştirimi sırasında hayvanlar zarar görmektedir. Bazı nakliyat şirketleri tarafından bu ne kadar umursanmayan bir durum olsada canlı yaşamını tehlikelerden korumak adına bu alanda çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda hayvanları korumak adına taşıma sektörüne belirli uluslararası yasa ve kurallar getirilmiştir.

 

Nakliyat Öncesi

 

Bu hayvanlar nakil işlemi yapılacak araçlara yüklenmeden önce veteriner kontrölünden geçer. Bu kontrölde veteriner hayvanın nakliyata elverişli olup olmadığını kontröl eder. Örneğin; nakliyattan 48 saat önce doğum yapan veya nakliyat sırasında doğurma olasılığı olan hayvanların nakliyatına veteriner tarafından izin verilmez.Kontröl sonrasında yetkili veterinerin gözetimi altında yükleme işlemi yapılır. Nakliye araçlarının hayvanları kötü hava şartlarından korumasına ilişkin kontrölü yapılır. Sandık yada kafes gibi hayvanları taşıyan kapların üzerine içinde hayvan olduğuna dair işaretler yapılır ve bu kaplar hayvanların şiddetli sarsıntıya maruz kalmalarını önleyecek şekilde olmalıdır.

Nakliyat sırasında hayvanlar hastalandığında yada yaralandığında veterinerler tarafından hemen tedavi edilir ve eğer gerekiyorsa eziyet çekmesini önlemek amacıyla öldürülür.

 

Nakliyat Sırası

 

Nakliyat sırasında hayvanlara belirli aralıklarla su ve yem verilir. Eğer tek tırnaklı hayvansa nakliye boyunca yular takılır. Bunun yanında hayvanların bağlı olması gerekiyorsa, bağlı oldukları ip hayvanların yatmalarını ,beslenmelerini yada sulanmalarını rahat bir şekilde yaplarını sağlayacak uzunlukta yapılarak hayvanların rahat etmesi sağlanır. Özellikle uluslararası hayvan nakliyatında daha çok dikkat edilir.

Farklı hayvanlar aynı kamyon, vagon, gemi yada uçakla taşınacaksa birbirlerine zarar vermelerini önlemek amacıyla cinslerine göre ayrılarak nakliyatı yapılır.

 

Nakliyat Sonrası


Hayvanların boşaltımını yaparken, kolayca inebilmeleri için çeşitli mekanizmalar kullanılır. Boşaltılma işlemi yapılırken hayvalar başlarından ve boynuzlarından çekilip itilerek inmeye zorlanmazlar.

Uluslararası nakliyatta hayvanlarının korunumunu sağlamaya dair Avrupa sözleşmesi mevcuttur. Bu sözleşmeye uyularak gerçekleştirilen bütün hayvan nakliyatları, hayvaların nakliyatı sırasında zarar görmesini engeller.