BLOG

Uluslararası Karayolu Taşımacılığında Dinlenme Süreleri

Uluslararası Karayolu Taşımacılığında Dinlenme Süreleri

Uluslararası karayolu taşımacılığında, kabul edilen kanuna göre dinlenme süreleri, kent taşımacılığı yapan, tarım ve ormancılık işlerini yapan, hasta veya yaralı taşıyan, itfaiye, kurtarma hizmeti veren, taksicilik yapan meslek erklerini kapsam dışı bırakabilir. Çalışma ve dinlenme süreleri, ücretle çalışan ve araç çalışır durumda iken aracı kullanan kişiyi kapsar. Bu esnada da araçta yük veya yolcu bulunur. Hiçbir sürücünün mola vermeden dört saatten fazla olarak araç kullanmasına müsade yoktur. Ancak kuruluşlar, bu süreyi bir saate kadar arttırabilirler. Molanın ne şekilde verileceğini de yine yetkili makam ya da kuruluş belirler.

Sürücüler Maksimum Kaç Saat Araç Kullanmalıdır?

Fazla mesai maksimum olarak günde dokuz, haftada kırk sekiz saati aşmamalıdır. Yani bir sürücünün günde en fazla dokuz saat araç kullanmasına izin vardır. Eğer taşıma çok müşkül durumlarda yapılıyorsa, bu durumlarda süre kısaltılabilir. Süreler de günlük veya haftalık ortalamalar şeklinde hesaplanır. Karayolu taşımacılığı, beş saatte bir molayı hak eden sürücülerin çalışmasının gerektiği bir taşımacılık şeklidir. Sürücülerin dinlenme süresi, 24 saat içerisinde toplamda 10 saattir. Günlük dinlenme süresi asla 8 saatin altında olmamalıdır. Ancak haftada iki kereye mahsus 8 saate indirilebilir. Yetkili kuruluş, dinlenme sürelerinin evde veya bir başka yerde olmasına göre düzenlenme haklarına sahiptir. Yer değiştikçe dinlenme süreleri de uzayıp kısalabilir.

Beklenmedik Durumlar

Eğer beklenmedik durumlar olursa, kaza, bozulma, gecikme gibi durumlar meydana gelirse, dinlenme sürelerinde kısalmaya gidilebilir. Aynı şekilde aracın birden fazla sürücüsü varsa da dinlenme süreleri kuruluş tarafından farklı şekillerde düzenlenebilir. Tüm uygulamaların kanuna uygun olarak yapılıp yapılmadığı, sürücülere gerekli dinlenme süresinin tanınıp tanınmadığı denetlenmelidir. Uluslararası karayolu taşımacılığında, kanunun maddelerinde bazı esnetme ve daraltmalar da yine kuruluş tarafından yapılabilir.