BLOG

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı

21. yüzyılda karayolu ulaşımı dünya genelinde ülkeler arasında taşıma işlemleri içinde en çok kullanılanı olmaktadır. Özellikle de İkinci dünya savaşından sonra gelen motorlu kara taşıtları yapımı ve sonrasındaki gelişmeler ile kara yolu taşımacılığı önemli bir yeri almaktadır.

Karayolunun güvenli ve ucuz hale gelmesi ile en çok tercih edilen taşımacılık olmuştur. Günümüzde de gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere kara yolu taşımacılığı, uluslararası kara yolu taşımacılığının yüzde 50 ile 75’ini eşya üzerinden yüzde 70 ile 95’ini ise yolcu taşımada kullanmaktadır.

Karayolunun bir diğer önemi ise ulaştırma konusundaki sisteminin coğrafi elverişliliğe göre olan esnekliğidir. Yani, diğer ulaştırma sistemleri olan hava ve deniz ulaşımının katkısına ihtiyaç duyulmadan gerçekleşecek olan taşıma “kapıdan kapıya” denilen taşımacılık ile iletilebilme kolaylığı sağlar.

Taşımacılık işlemi içerisinde önemli yeri olan karayolu taşımacılığının Türkiye’de de hızla gelişmekte ve önemli anlamda büyüme göstermektedir. Uluslararası piyasa içerisinde ülkeler içinde rekabet edebilecek güce ulaşmakta. 2001 yılının yılsonu analizlerine göre de Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığından karayolu ile uluslararası taşımacılık yapmak için izin alan firma sayısının 892 olduğu belirtilmiştir. Bu karayolu ile taşımacılık yapan 892 firmanın taşıdığı filonun toplamı ise yaklaşık 711 bin ton olarak bildirilmiştir. Yine Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre yolcu taşımacılığı ise yine 2001 yılı sonundaki analizlere göre, yolcu taşımak için yetki alan belge sayısı 138 firmayı bulmuştur. Bu kara yolu yolcu taşıma belgesi bulunduran 138 firmanın otobüs sayısı ise 1571 olurken 77419 koltuk sayısının olduğu kaydedilmiştir.

Türkiye’nin ihracat yaptığı uluslararası ülkeler için toplam ton olarak yüzde 15’i değer olarak da yüzde 46’dan biraz fazla olduğu belirtilmiştir.