BLOG

Uluslararası Boş Nakliye Aracı Nasıl Seçilir?

Uluslararası Boş Nakliye Aracı Nasıl Seçilir?

21. yüzyılda karayolu ulaşımı dünya genelinde ülkeler arasında taşıma işlemleri içinde en çok kullanılanı olmaktadır. Özellikle de İkinci dünya savaşından sonra gelen motorlu kara taşıtları yapımı ve sonrasındaki gelişmeler ile kara yolu taşımacılığı önemli bir yeri almaktadır.

Karayolunun güvenli ve ucuz hale gelmesi ile en çok tercih edilen taşımacılık olmuştur. Günümüzde de gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere kara yolu taşımacılığı, uluslararası kara yolu taşımacılığının yüzde 50 ile 75’ini eşya üzerinden yüzde 70 ile 95’ini ise yolcu taşımada kullanmaktadır.

Karayolunun bir diğer önemi ise ulaştırma konusundaki sisteminin coğrafi elverişliliğe göre olan esnekliğidir. Yani, diğer ulaştırma sistemleri olan hava ve deniz ulaşımının katkısına ihtiyaç duyulmadan gerçekleşecek olan taşıma “kapıdan kapıya” denilen taşımacılık ile iletilebilme kolaylığı sağlar.

Nakliye esnasında ise kullanılan araç önemli yer tutmaktadır. Bu yüzden aracın iyi olması önemlidir. Nakliyesi yapılacak olan malların güvenliği önemlidir. Bu sebepten ötürü nakliye araçları güvenli olmalıdır. Ayrıca aracın bakımı ve uzun yola çıkabilecek dayanıklılıkta olması gerekmektedir. Bunun yanında araç, taşıdığı malların güvenliğini tehdit edici unsurlara karşı koruyucu olabilecek donanımlara sahip olması gerekmektedir.

Ayrıca aracın yola çıkabilmesi için gerekli olan belge ve evraklarına dikkat edilmelidir. Yani aracın kaskosu, trafik sigortası ve araç muayene belgeleri tam olması yola çıktığı esnada sorun yaşamaması için önemlidir. Ayrıca uluslararası nakliye için ise yurtdışı nakliye için gerekli olan belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir. Ayrıca irsaliye denilen faturası da unutulmaması gerekiyor.

Ayrıca uluslarası için ülkeler arası imzalanan protokolleri de unutmamak gerekir. Bunlar transit geçiş için ya da boş nakliye için değişmektedir. Ancak her türlü geçiş için izin belgesi gerekmektedir.