BLOG

Ülkemizin Uluslararası Kara Yolu Projeleri

Ülkemizin Uluslararası Kara Yolu Projeleri

Türkiye’nin coğrafi konumu tarihi İpek Yolunun yeniden canlandırılmasına olanak sağlamaktadır. Uluslararası karayolu projelerine önem veren Türkiye Asya, Avrupa, Kuzey Afrika arasında aktarma merkezi ve köprü pozisyonunu güçlendirmektedir. Türkiye doğu ve batı arasındaki koridor olmasının yanı sıra üç kıtayı birleştiren kavşak haline gelmiştir.

2016 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsünün ve Marmara Otoyolu Projesinin hayata geçirilmesi Türkiye’nin Avrupa’yı Asya’ya bağlayan köprü olma özelliğini pekiştirmektedir.

Avrupa, Kafkasya Cumhuriyetleri, Ortadoğu, Orta Asya ve Karadeniz ülkeleri arasında bağlantıyı sağlayan Türkiye, halen devam eden 5.945 km. uzunluğundaki yol projesiyle 2023 hedeflerine ulaşmaya çalışmaktadır.

Coğrafi özeliklerinin verdiği avantajla global karayolu ağlarında önemli bir yer edinen Türkiye’nin dâhil olduğu karayolu projeleri ve yol uzunlukları aşağıda belirtilmiştir.

Türkiye dâhil 14 ülkenin katılımıyla oluşturulan “Trans-European North-South Motorway” (TEM) projesi kapsamında Türkiye’den geçen yolların uzunluğu 6.940 kilometredir.

European Highway Network (E-Yolları) projesine katılan ülkeler güzergâh tahsis etmektedir. AGR yol ağının uzantısı olan Türkiye’den geçen yolların toplam uzunluğu 9.353 kilometredir.

Black Sea Economic Cooperation Highway Network (BSEC); Moldova, Ukrayna Ermenistan, Gürcistan, Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Arnavutluk arasında imzalanan anlaşma ile oluşturulan karayolu ağıdır. Projenin 4.472 kilometrelik kısmı Türkiye’den geçmektedir.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) üyesi devletlerin oluşturduğu karayolu ağının 9.987 kilometrelik kısmı Türkiye’den geçmektedir.

Asya ve Avrupa’daki 32 devletin UN/ESCAP ile işbirliği içerisinde sürdürdüğü Asian Highway Project kapsamındaki 140.479 kilometrelik ulaşım ağının 5.262 kilometrelik kısmı Türkiye’den geçmektedir.

İpek Yolunu hayata geçirmeyi amaçlayan Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridoru (TRACECA) projesi kapsamındaki karayolunun 8.365 kilometrelik kısmı Türkiye’den geçmektedir.

European Air Transport (EATL) projesi kapsamındaki karayolu koridorunun 5.663 kilometrelik kısmı Türkiye’den geçmektedir.

Tüm bu projelerin ve diğer uluslararası projelerin hayata geçirilmesi amacıyla Türkiye 58 farklı ülke ile Karayolu Taşıma Anlaşması imzalamıştır.