BLOG

Ülkemizin Uluslararası Kara Yolu Projeleri

Ülkemizin Uluslararası Kara Yolu Projeleri

Kara yolu taşımacılığı sektöründe uluslararası ilişkilerde çıkabilecek problemlerin önüne geçilmesi ve ilişkilerin denetlenmesi,yürütülmesiyle ilgili konular Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluk alanındadır.Ülkemiz 48 ülkeyle kara yolu taşımacılığı yapmakta olup bu ülkelerle taşımacılık konusunda çıkabilecek sorunların çözülmesi ,uluslararası mal ve yolcu nakliyesinin başarıyla gerçekleştirilmesi amacıyla anlaşmalar imzalanmıştır. Anlaşmalarda sorumlu ülkeler her yıl bir komisyon oluşturarak bir araya gelerek geçmiş yılda meydana gelen problemleri görüşür, sayısal analizler incelenir ve bir sonraki yıl için alınacak önlemler belirlenmektedir.

Ülkemiz adına ,taşımacılıkla ilgili muhatap olduğumuz ülkelerin bir araya geldiği uluslararası platformlara katılım sağlanmaktadır.Öncelik olarak ticaret payımızın arttırılması amacıyla ve bunun dışında taşımacılık konusuyla ilgili pek çok başlık değerlendirilmek suretiyle çalışmalara yapılmaktadır..

Türkiye Transit Kara Yolu Projesi (TETEK) :

Türkiye Transit Kara Yolu Kapıkule'den başlayarak İstanbul üzerinden Ankara'ya doğru ilerlemekte ;buradan ikiye ayrılarak bir kolu Suriye sınırına diğer kolu Irak sınırına uzanmaktadır.Kuzey kolu ise Erzincan yönünden İran sınırına kadar sürmektedir.Projenin uzandığı toplam yol ağı 3200 km olup ; Türkiye'den geçen yol ağı bu projenin toplamının %5'i kadardır.

Proje dahilinde Türkiye'den geçen yol ağı Avrupa ve Batı Asya ile Kuzey Afrika arasını bağlayan en kısa kara yolu ulaşım ağı olup Avrupa'dan Orta Doğu'ya doğru uzanan en uygun kara yolu ağıdır.

Avrupa Ekonomik Komisyonu(AEK):

Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun asli amacı Avrupa'da ekonomik entegrasyonu sağlamak olup,üyeleri arasındaki ticari ilişkilerde belirli bir standardı yakalayıp bütünleşmeyi sağlamak amacıyla istatistiki tavsiyelerle ,performans çalışmalarıyla ,düzenleyici kısıtlamalarla,kapasite üretimi geliştirerek işbirlikçilerinin özel ve sivil sektörlerinin işleyişine faydalar sunmaktır.Türkiye 'de AEK 'in kurucu üyelerindendir.

Türkiye'de E yolları olarak bilinen yollar AEK üyeleriyle ülkemizi birbirine bağlamaktadır.Bu yol ağı Avrupa ve Türkiye arasındaki yolların geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir sistemdir.E-80 ve E 90 yoları İran ve Irak'la bütünlük sağlayacak şekilde Asya ve Orta Doğu uluslararası yol sistemine bağlanmak amacıyla kurulmuştur.E yollarının Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine bağlanması kararlaştırılmış olup E-97 ve E-95 hatlarının kurulması kabul edilmiştir.

Kuzey-Güney Avrupa Otoyolu(TEM) Projesi:

TEM Merkez,Doğu ve Güneydoğu Avrupa ülkelerini birbirine bağlamak amacıyla kurulmuş bir otoyolu ağı sistemi olmakla beraber Polonya'nın Gdansk şehrinden başlayarak 10 ülke üzerinden Ege ve Karadeniz'e ulaşmaktadır.Yol ağı üzerindeki ülkelerin son yıllarda gösterdiği gelişmelerden ötürü TEM Projesine yeni hatlar eklenerek bugün 20000 km' ye ulaşmıştır.

TEM yol ağı ülkemiz üzerinde Kapıkule'den itibaren İstanbul ,Ankara ve Erzurum'a uzanmakta olup bu istikamette Karadeniz'e ,doğuda Gürbulak' a, batıda Afyon'dan devam ederek İzmir ve Ege'ye uzanmaktadır. Güney ve güneydoğu'da Yayladağı'na ve Cizre'ye ulaşan ağ sistemi Hopa'ya doğru Kuzey Anadolu şehirlerini de kendine katarak Türkiye sınırları içinde 5500 km' ye ulaşmıştır.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT-ECO):

Aslen 1964 yılında bir bölgesel işbirliği planı olarak kurulan teşkilatın devamı olarak 1985 yıl'ında İran ,Pakistan ve Türkiye arasında kurulan bir teşkilat olup sonradan Azerbaycan'da dahil edilmişti.Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla teşkilata bazı Orta Asya Türk Devletleri katılarak üyesi ayısını 10'a yükseltmiştir.Örgütün amacı üyeler arasında ekonomik işbirliğinin arttırılması olup serbest bir taşımacılık sistemi kurulması asli amaçlarından biridir.Bu nedenle bu teşkilat ulaşım için önem arz etmektedir. ECO bünyesinde Orta Asya'ya uzanan yeni güzergahların kurulması planlanmaktadır.

Uluslararası anlaşmalar,protokoller ve teşkilatlara katılarak Türkiye kara yolu taşımacılığında uluslararası ilişkilerin yürütülmesi , belli düzenlemeler çerçevesinde ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve önlem alma hususunda çalışmalarına devam etmektedir.