BLOG

UKT´de Müşteri Verimliliği Nasıl Hesaplanır

UKT´de Müşteri Verimliliği Nasıl Hesaplanır

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı bir malın müşteriye ulaştırılmasına kadar geçen zaman sonunda firmanın müşteriden talep ettiği ücrete navlun denir. Müşteri verimliliği ne kadar fazla ise navlun o kadar azdır. Navlunu etkileyen faktörler müşteri verimliliğini de etkileyen faktörlerdir. Navlun gerçekte denizyolu taşımacılıkta kullanılmaktadır. Sonraları dış ticaret işlemlerinde herhangi bir yolla yapılan taşımacılıklarda kullanılmaya başlanmıştır. Yapılan taşıma sonucunda müşteriden istenen ücrete navlun denir.

Yükler

Navlunun kim tarafından ödeneceği uluslararası kongre tarafından düzenletilmiş ve belirlenmiştir. Karayolu verimliliğini anlamak için kara yolu taşımacılığında navlun hesabı yapmak gereklidir. Müşterinin talep ettiği yük aracın tamamını dolduruyorsa buna komple yük denir. Navlun ise tamamen aracın kiralanma maliyetidir. Bu maliyet, ulaştırılacak ürünün gideceği mesafeye, geçilmesi gereken transit gümrüklere ve bunlara ek olarak pazardaki rekabete bağlı olarak değişir. Komple yük dışında kalan yüklere parsiyel yükler denir.

Hesaplama

Navlun ürünün araç içinde kapladığı alana ve ağırlığına bağlı olarak değişmektedir. Her iki değerden biri esas olandır. Öncelikle bunun belirlenmesi gerekir. Birinci navlun hesabı yöntemi ürünün araç içinde doldurduğu alana göre yapılır. Bir eşyanın kapladığı alan yükleme uzunluğu metre veya Lada metredir. 1 Lada metre uluslararası standartlara göre 1750 kg’a karşılık gelir. Bu konu ile ilgili örnek verecek olursak 4 Lada metrelik ürünün ağırlığı az olsa dahi 4*1750 kg’ a karşılık gelir. Esas değer ise gerçek ağırlık ile bu hesap sonucunda bulunan ağırlığın karşılaştırılması sonucunda bulunur. Her iki sonuçtan büyük olan değer esas değerdir. Yükler araca dökme olarak yani koli koli yükleniyorsa hesaplama hacimsel olarak yapılır. Hesaplanan hacim 1 m3 olsun. Uluslararası standartlara göre 333 kg’a karşılık gelir. Bir araca 40 m3 koli yüklenirse o araç 40*333 kg’a yüke sahip olduğu anlaşılmalıdır. Gerçek ağırlık ile bu yük arasında hangisi daha büyükse o esas değer olur.