BLOG

Uçağa Yükleme Şekline Göre Kargolar

Uçağa Yükleme Şekline Göre Kargolar

Günümüzde şehirden şehire hatta ülkeden ülkeye taşımacılık faaliyetleri oldukça çoğaldı. Bunlardan en pahalısı uçak taşımacılığı olsa da sağladığı ulaşım hızı avantajıyla birçok şirketin kullandığı ulaşım araçlarında bir numarada yer almakta. Peki ya ulaşım araçlarının en hızlı olan uçakta ne tür kargo lamalar yapılabiliyor.

Taşıyıcı şirketler havayoluyla yapılabilecek olan kargoları Genel kargolar, Özel kargolar ve Tehlikeli Madde kargoları olmak üzere 3 ana gruba ayırmışlardır. Uçağa yükleme şekline göre kargo sınıflandırması


Genel kargolar nelerdir? : Depolama alanı gerektirmeyen, içinde tehlikeli madde olmayan, canlı hayvan veya bozulabilir gıda olmayan kargolar genel kargo olarak sınıflandırılır. Genel kargolar içinde en öneme sahip olan ürünle askılı tekstil ürünleridir.

 Özel kargolar nelerdir? : Özel kargoları genel kargolardan ayıran madde kargonun özel işlem gerektirmesidir.


Özel kargolarda yapılan işlemler:

-Kargoyu taşımak için izin belgesi

-Türlerine göre etiketleme

-Kargoların istif edilmesi

-Kargoların yüklenmesi şeklindedir.


Özel kargoların sınıflandırılması:

-Canlı hayvanlar: Hayvanlara uygun kafes oluşturulur. Olması gereken sıcaklık, beslenme saati gibi bildirimler üzerine etiketlenir.

-Bozulabilir gıda maddeleri: Hemen bozulabileceğinden ötürü çok önemli kargo etiketi yapıştırılır ve taşıma ücreti peşin ödenir.

-Islak kargolar: İstiflenme kesinlikle istiflenme sayısına göre yapılır. Su sızdırmaz konteynerlara konulur.

-Ağır kargolar: Gideceği ülkede sınırlama olup olmamasına dikkat edilir. Navlun bedeli peşin ödenir. Ağır kargolara örnek olarak otomobilleri gösterebiliriz.

-Kıymetli kargolar: Tıpkı ağır kargolar gibi kıymetli kargolarda da kısıtlamalara dikkat ederek taşınırlar. Değeri 1000 doların üstünde ürünler, altınlar elmaslar ve platinler bu kargolara girer.

-Diplomatik kargolar: Hükümetlerin kendi aralarında veya yurt dışındaki temsilcileriyle kendi arasında yaptıkları kargolar bu alana girmektedir. Diplomatik kargolar üzerinde mühür olmak zorundadır ve diğer kargolarla birlikte gönderilemezler.

-Diğer özel kargolar kendi içinde kaybolma tehlikesi yüksek olan kargolar ve cenaze taşıma kargosu olarak ikiye ayrılırlar.

   -Kaybolma tehlikesi yüksek kargolar: Çalınma tehlikesi olan kargolara girer. Kol saatleri, bozuk paralar, hayati önem taşıyan ilaçlar bunlardan birkaçıdır.

  -Cenaze taşınması: Cenazeleri sağlam kutulara koyarlar ve eğer ilaçlandıysa üzerine ilgili etiketi yapıştırırlar.

 

Uçak Taşımacılığı Yükleme Çeşitlerinde Son Olarak Tehlikeli Madde Kargoları:

Zehirli, patlayabilen, alev alabilen maddeler tehlikeli maddeler arasında yer alır. Tehlikeli maddeler can ve mal güvenliğini tehdit ettiği için çok sıkı denetim altında tutulur. Bu maddelerin taşınmasına sadece özel durumlarda ve belirli şartlarda izin verilir. Şartlar ne olursa olsun kabul edilmeyecek maddelerde mevcuttur yangın söndürme tüpleri ve LPG’li tüpler gibi.