BLOG

Türkiye'nin Uluslararası Kara Yolu Eşya Taşımacılığındaki Ana Güzergahları

Türkiye'nin Uluslararası Kara Yolu Eşya Taşımacılığındaki Ana Güzergahları

Türkiye'nin ithalat ve ihracatında en büyük kapasiteye sahip Avrupa Birliği ülkeleriyle yapılan kara yolu dış ticaretinde iki ana güzergah bulunmaktadır.Türkiye'nin doğu ve güney tarafından Kafkaslar' a ,Orta Asya'ya ve Ortadoğu'ya yapılan kara yolu taşımacılığıyla ilgili olarak bölgedeki çeşitli belirsizliklerin ve yeniden yapılandırmaların sonucunda gelişme görülmesine rağmen beklenen noktaya gelinememiştir.Bunlarla beraber kara yolu taşımacılığı süreklilik ve düzenlilik arz eden , kanuni ve teknik açılardan altyapısı istenilen uluslararası standartları yakalamış olan iki ana güzergah Türkiye dış ticareti açısından önemli derecede stratejiktir.Bu güzergahlar:

- Kapıkule hudut kapısı güzergahından yapılan kara yolu ticareti.

-Ro-ro gemileri ile kara araçlarıyla İtalya güzergahından yapılan ulaşım.

Kapıkule Hudut Kapısı Güzergahından Yapılan Taşımacılık:


Kapıkule 'den yapılan taşıma büyük kapasiteye sahip olması yanında transit olarak geçilen ülkelerdeki gümrüklerde uzun süre tutulmalardan kaynaklanan vakit kaybından , ülke sınırlarından geçmek için gerekli belgelerle alakalı sınırlamalardan, geçiş fiyatlandırmalarından,kısıtlanmış yollardan ve geçiş sürelerinden ötürü problemli bir güzergah olma özelliği de gösteriyor.

Uluslararası ticarette kara araçlarının geçiş sınırlandırılması bulunan transit yollardaki ülkelerde vagonlar üzerinde taşınması yoluyla varış noktalarına sevki bir zorunluluk olmuştur.Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasındaki demir yoluyla aktarma yapılarak sürdürülen taşıma bu sınırlamanın olduğu Avusturya'dan geçişlerde uygulanmaktadır.

Kara Yolu Taşımacılığı Güzergahlarında Kullanılan Bazı Hatlar :


-Bulgaristan üzerinden bunu takiben Romanya ve Macaristan güzergahıyla Avusturya'ya ulaşan hat.

-Bulgaristan üzerinden eski adıyla Yugoslavya bölgesini takiben Macaristan güzergahıyla Avusturya'ya ulaşan hat.

-Bulgaristan üzerinden Yugoslavya'yı ,Hırvatistan'ı,Slovenya'yı takip eden ve Avusturya'ya varan hat.

-Bulgaristan üzerinden Yugoslavya'yı ,Hırvatistan'ı ,Slovenya'yı takip eden ve İtalya'ya ulaşan hat.

Ro-Ro Gemileriyle Uluslararası Taşımacılık :


Türkiye'nin Uluslararası Kara Yolu Eşya Taşımacılığındaki Ana Güzergahları arasında kullanılan Ro-Ro taşımacılığının, geçiş kısıtlamaları ,transit sürecinin zahmetli ve uzun sürede mümkün olması,taşımacılık faaliyetinin maliyet açısından düşürülmesi nedenleriyle kara araçlarının bu gemiler üzerine bindirilerek denizden taşınması suretiyle yapılması bir zorunluluk olmuştur.

Ro-Ro gemileriyle araç.ve konteyner taşınabildiği gibi ayrıca paletli yüklerde taşınabilmektedir.

Ro-Ro taşımacılığı yöntemi çoklu taşımacılıkta kullanılan ,tramp ve düzenli hatlarda kullanılan limanların önem derecesini azaltmıştır.Ro-Ro taşımacılığında sadece kamyon ve tırların gemiye bindirilmesi için iskeleler kurulması dışında yükleme ve boşaltım ekipmanlarına ihtiyaç duyulmamaktadır.

Ro-Ro taşımacılığının tercih edilmesinde oluşabilecek hasarların en aza indirilmesi ,güvenli ve süratli taşıma gerçekleşmesi,gümrüklerde zaman kaybetmenin en aza indirilmesi ile rekabet ortamını alevlendirmiştir.Ro-Ro taşımacılıyla Doğu Avrupa'da gerçekleşen taşımalardaki hırsızlık ve yağma önlenmiş olmaktadır.

Ro-Ro Ana Hatları:

-İstanbul'dan Çeşme'ye ve buradan Trieste' ye ulaşan Ro-Ro hattı:

Büyük çaplı filo sahibi olan taşıma şirketlerinin büyük kısmının çok tercih ettikleri hatlardandır.Doğu Avrupa'daki ülkelerin kapasite sınırlandırmalarına maruz kalınmaması ve taşımacılık ta kullanılan araçların daha az mesafe kat etmesi nedeniyle tercih edilmektedir.

-Patra ile İgoumenitsa 'dan Bari ve Ancona' ya ulaşan Ro-Ro hattı:

İtalya'nın güneyi ,Fransa'nın güney kesimleri ve İspanya yönüne taşımacılık yapanların kullandıkları güzergahtır.Bu hattın kullanılmasında maliyetin en aza indirilmesi ve zamandan kazanç etkili olmaktadır.