BLOG

Türkiye’nin Genel Gümrük Kuralları

Türkiye’nin Genel Gümrük Kuralları

Gümrükler Genel Müdürlüğünün temel görevi Türkiye Gümrük Bölgesinde yasal ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve  yapılan ticaretin kolaylaştırılması, yasal olmayan yollardan yapılan ticaretin önlenmesidir. Bu sebeple, Türkiye Cumhuriyeti’ne  giriş yapan ve ayrılan eşya, araç ve şahıs gümrük görevlileri tarafından, yasalar çerçevesinde bir takım uygulamalara tabi olunur. Yapılan bu uygulamalar sırasında, uygulamayı yapan  personelinin kibar, yardımsever ve profesyonel şekilde hareket etmesi istenir. 

Ülkeye giriş sırasında ithalatı yasak olan ya da izne tabi olan eşyaların gümrük personellerine bildirilmesi gerekir. Tespit edilen yasak ihlali veya  izin verilmeyen veya kişisel haklardan fazla eşya bulunması durumunda cezai işlem başlatılır. Cezai işlemler hapis cezası veya para cezası şeklinde uygulanır.

“ Gümrük kurallarında ki yolcu kıstasları”


Herhangi bir sebepten dolayı kısa veya uzun süreli kalmak üzere; demir yolu, hava yolu,deniz ve karayollarından biri ile Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren Türk veya yabancı uyruklu kişilere  yolcu denir. Seyahate yardımcı olunan nakil araçlarını kullananlar ve hizmetlileri yolcu kıstasına girmezler.

“Eşya kısıtı”

Yolcunun gümrük bölgesine girişi sırasında üzerinde bulunan ticari değeri olmayan eşyaları  ülkeye sokabilmektedir. Gümrük  kanununda yer alan liste kapsamında eşya sadece yolcu ile ya da yolcudan 1 ay önce ya da 3 ay sonra gümrük bölgesine girişi yapılabilir. 18 yaşının altında bulunan yolcuların tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünleri ülkeye sokması yasaktır.

“Yolcu eşya listesi”

2009 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı ile Gümrük Bölgesine girişte yolcuların kişisel eşya listesi:

- Tütün ve tütün ürünleri

- Alkollü ürünler

- Kozmetik ürünler

- Gıda ürünleri

- Diğer eşyalar  (giyim, elektronik, müzik aletleri, spor aletleri, sağlık malzemesi, mutfak eşyası vb.)