BLOG

Türkiye’de Deniz İhracatı

Türkiye’de Deniz İhracatı

Küreselleşen dünya ile serbest ekonominin yayılımı ve ülkeler arası iletişimin artması ile ticarete de yoğun bir şekilde yansımıştır. Dünyanın gittikçe küçülerek ülkelerin birbirine olan bağlarının yakınlaşması ile değişen üretim ve tüketim olanakları en çok etkilediği alanlardan biri olan ticaret, ülkelerin git gide uzmanlaşmasına neden oluyor. Bu sıralamada Türkiye’de önemli yer tutmaktadır.

Türkiye’nin etrafınının denizlerle çevrili olmasının yanında dünya üzerinde deniz ticaretinin gittikçe önem kazanması da etkili oldu. Dünya çapında artan deniz ticaretine olan ilgi ile Türkiye’de denize olan önemini artırmaktadır.

Dünya ekonomisinde yerini alan Türkiye, jeopolitik konumu ile de önem kazanmaktadır. Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi gibi denizlerinin yanında iç deniz olan Marmara Denizi ile yoğun mal sevkiyatının yapıldığı için önemi artmaktadır.

Deniz Ticaret Odası (DTO)’nun yayınlamış olduğu raporda ise Türk Deniz Ticaret filosunun mevcut durumun analizi yapılmış. Yapılan değerlendirmelerde tespit edilen gemilerin 591 âdetinin 285 ithal 306’sının ise inşa edildiği belirtilmiş. Gemilerin çoğunluğunun ise kuru yük gemisi olduğu incelenmiştir.

Denizcilik sektöründe önem taşıyan Türkiye, finansal olarak kendini iyice hissettirmiştir ve yön vermiştir. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu “Dünyada ve Türkiye’de Ekonomik Gelişmeler ve Deniz Ticaretine Yansımaları” rapora göre de 2010 yılından sonra gelişmekte olan ülkeler ile yapılan ticarette artış olduğu gözlemlenmiştir.

Rapora göre, limanlarımızda bulunan gemilere yapılan yüklemeler ile toplam ihracat miktarında genel bir artış ya da azalma görülmezken dalgalı bir seyir izlenmiştir. Fakat bu seyir kriz sonrasında düşüş yaşamıştır. 2010 yılından sonra ise ihracat taşımalarında yükseliş görülerek daha sağlam bir yol izlendiği belirtilmiştir.

İhracat yapılan ülke gruplarının incelendiğinde ise 2005 yılında bir düşüş olsa da büyüme görülmüş ve 2011 yılına kadar bu şekilde gitmiştir. Son yıllarda ise ihracat yapılan pazarlarda çeşitlendirme yapıldığı ve ihracatı belirli bir kriterde tutarak istikrar sağlanmıştır. 2011 yılına kadar incelenen rapora göre Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ile olan ihracatın azaldığı görülürken dünya genelinde de ihracatın bir önceki seneye göre azaldığı belirtilmiştir.