BLOG

Türkiye’ de Karayolu Taşımacılığı

Türkiye’ de Karayolu Taşımacılığı

Türkiye,  gelişmekte olan ülkeler arasında en canlı ekonomilerden birine sahiptir. Özellikle Asya ve Avrupa kıtalarını bağlamak suretiyle iki büyük kıta arasında köprü görevi görmesi ile de taşımacılığın önemli bir merkezi halindedir. Taşımacılık sektöründe kendine önemli bir yer edinen Türkiye’ de yapılan çoğu taşımacılık işlemi, karayolu taşımacılığı şeklinde yapılmaktadır.

Gelişmekte Olan Ülke Olarak Türkiye ve Karayolu Taşımacılığı

Son yıllarda Türkiye’ deki ticaretin dikkat çekici bir şekilde arttığı bilinmektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak bölgenin küresel ticaretteki varlığı da git gide güçlü hale gelmektedir. Son on senede yıllık olarak ortalama %5’ lik bir büyüme oranı yakalayan Türkiye ekonomisi, lojistik sektörü için oldukça çok sayıda fırsat sunmaktadır.

Ülkenin neredeyse her yerinde çift yönlü yolların ulaşıma kazandırılması ile ülkedeki lojistik hizmetleri ve özellikle karayolu taşımacılığı sektörü önemli ölçüde gelişmiştir. Aynı zamanda Türk hükümeti lojistik altyapısını daha da geliştirmek amacı ile 2023 senesine dek ulaşılması amaçlanan yeni iddialı hedefler belirlemiştir.

Karayolu Taşımacılığının Dış Ticaret İçindeki Yeri ve Önemi

Küresel planda görülen karayolu taşımacılığı alanındaki dengesizlik Türkiye’ de daha da belirgindir. 2004 sene sonu itibarı ile Türkiye devletinin dış ticaret hacmi 160,66 milyar ABD doları olmuştur. İhracatımız 63,1 ithalatımız ise 97,9 milyar ABD doları şeklinde gerçekleştirilmiştir. 2005 senesi ilk sekiz ayına ait rakamlara bakıldığında ise dış ticaret hacminin 121 milyar doları geçtiği görülmektedir. Deniz aşırı yerlerde bulunan ülkeler hariç dış ticaretimizin önemli bir kısmı karayolu ile yapılmaktadır. Bu açıdan Türkiye’de karayolu taşımacılığı ile yapılan taşımanın miktarı ve payı dış ticaret artışına bağlı olarak her geçen yıl daha da artmaktadır.