BLOG

Transit Ticaretle İlgili Hizmetler Nelerdir?

Transit Ticaretle İlgili Hizmetler Nelerdir?

21. yüzyılda karayolu ulaşımı dünya genelinde ülkeler arasında taşıma işlemleri içinde en çok kullanılanı olmaktadır. Özellikle de İkinci dünya savaşından sonra gelen motorlu kara taşıtları yapımı ve sonrasındaki gelişmeler ile kara yolu taşımacılığı önemli bir yeri almaktadır.

Ticarette alış ve satış anlaşmaları önemli bir yer tutmaktadır. Satıcı ile alıcı arasındaki anlaşma her zaman uzlaşı yoluyla sağlanması gerekmektedir. Bunun için de hizmet öncelikle önemsenen konulardan biri haline gelmiştir.


Transit Ticarette Alış ve Satış


Transit ticarette alış ve satış bedelleri arasında yapılan iki taraf için olumlu olabilecek gerçek ve tüzel kişiler transit tacirince satın alınması ifade edilir. Yabancı ürünler ya da Türk ürünler olursa da yurt dışına satılarak ürünlerin transit olarak adlandırılan doğrudan doğruya ticarettir. İthalat ve ihracatı rejim hükümlerine bakılarak ifade edilen ülke kapsamında satılmasına denilir.

Örneğin Türkiye üzerinde bulunan bir çeşit firmada ithal edilmesi için ülkeye getirilen gümrük antrepolarına alınması ürün için aynı şirket ya da ürünleri gümrük antreposunda devir almış olan başka bir firma için yine başka bir ülke için satılması da transit ticaret işlemi kapsamına girmiş olur.

Transit ticareti talep etmiş olanlar ürünler için bir beyanname düzenlemesi gerekmektedir. Söz konusu mallar için vergi vs içermediği belirtilir. Ancak bir fatura verilir. Bu faturalar arasındaki farktan kazanç sağlanır. Bu kazanç da mutlaka kayda geçirilir.

21. yüzyılda karayolu ulaşımı dünya genelinde ülkeler arasında taşıma işlemleri içinde en çok kullanılanı olmaktadır. Özellikle de İkinci dünya savaşından sonra gelen motorlu kara taşıtları yapımı ve sonrasındaki gelişmeler ile kara yolu taşımacılığı önemli bir yeri almaktadır. Bunun yanında hava ve deniz yolu ile de ticaret yapılmaktadır.