BLOG

Transit Taşımacılık İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Transit Taşımacılık İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Transit taşıma bir ülkede başlayıp ve en az bir ülkenin topraklarının geçilmesinin ardından bir başka ülkede sona eren, sonra erdiği ülke haricinde kalan ülkelerin üzerinden yolcu ya da eşya taşıma işlemlerini kapsayan bir taşımacılık şeklidir. İki ülke arasında yapılan ticaretin, üçüncü bir ülke sınırından gerçekleştirilen tüm taşıma hizmetlerini kapsayan transit taşımacılık, taşıma hizmetleri içinde oldukça önemli bir yere sahiptir.

Transit Ticaret ve Transit Taşımacılık

Transit ticaret yurt dışında ya da serbest bölgelerde belli kişilerden ya da kurumlardan alınan malın, Türkiye üzerinden transit bir şekilde ya da doğrudan yurt dışında ve serbest bölgelerdeki kişilere ya da kurumlara satılma işlemidir.

Transit Ticarette Hangi Malların Ticareti Yapılır?

Transit ticarette uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler ile ticareti yapılması yasaklanmış mallar ve bakanlıklarca ticaretinin yapılması uygun görülmeyen mallar haricinde bütün mallar taşınabilir. Ayrıca ithalat ve ihracat ambargosu bulunmayan tüm kişiler ve antrepolar ile bu işlem gerçekleşebilir.

·         Transit Ticarette Vergi

Transit ticarete konu olmuş olan mallar üzerinden, ithalat ve ihracata ilişkin olarak hiçbir vergi, resim, fon ve harç ücreti talep edilmemektedir.

·         Transit Taşımacılık Anlaşmaları

Transit taşımacılığı düzenleyen ilkeleri içeren en kapsamlı anlaşma 1959 tarihli ve Cenevre’de imzalanmış olan Tır Sözleşmesi’dir.

·         Transit Ticaret İle Transit Taşımacılığın Farkı

Çoğu zaman transit ticaret ile transit taşımacılık kavramları birbiri ile karıştırılmakta ve birbiri yerine kullanılmaktadır. Ancak gerçekte ikisi farklı kavramlardır. Transit taşımacılık işlemi yalnızca sözleşmede taraf olan iki ülkenin yaptığı ticaretin üçüncü bir ülke üzerinden gerçekleştirilmesi işlemiyken transit ticarette ülke ithal ettiği malları bir başka ülkeye satmaktadır.