BLOG

Transit Gümrükleme Nedir?

Transit Gümrükleme Nedir?

Ülke dışından farklı yöntem ve paketleme çeşitleri ile ülke gümrük kapılarına gelen kargolar ile bu gümrükleme alanlarında ve iç gümrüklerde ithalat işlemleri için sevkiyatı yapan firma veya mal sahiplerinin sevkiyata uygun evraklarla gümrük mevzuatına uygun sevkiyat yöntemlerinden birine transit ticaret ve transit gümrükleme adı verilir.

Transit gümrükleme yapabilmek için gümrük müdürlüğüne iletilecek dilekçe,t1,t2,ncts veya tır karnesi evrakları ile birlikte konşimento ve ordino nun aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca yurt dışında malı satan firmanın düzenlediği ve Türkiye’deki sevkiyatı yapacak firma adına düzenlenmiş olan faturanın kopyası ibraz edilir. Ayrıca bu işlemleri yapacak firmaya verilecek olan vekâletname evrakının bulunması gereklidir.Transit Ticarete Uygun Şekilde Alış Ve Şatış Faturaları Düzenlenir


Transit ticaretin işleyişi satın alınan malın faturası malın alındığı firma tarafından kesilir. Malın satıldığı firmaya İngilizce fatura gönderilir. Kesilen İngilizce faturanın aynısı Türkçe fatura olarak kesilmek suretiyle muhasebe fatura defterine işlenir.

Alınan mal için ödenene bedellerin para transfer yöntemleri malı alan firmadan transit ticareti yapan aracı firma hesabına oradan da malın üreticisine şeklinde yapılacaktır. Ürünün sevkiyat hareketi malın üretişinden alıcı firmaya gidiyor olması yeterli olarak tanımlanabilir.

Transit ticaret mevzuatı yönünden yapılacak işlemler kambiyo takibi yapılmasından alım veya satım ücretlerinin tahsil ve transferlerinde farklı kurallar söz konusu değildir. Buradaki transferler tamamen serbesttir. Transit ticaret işlemlerinde ürünlerin satın alınarak veya satılarak tarzı işlemler ve bu işlemlerin gerçekleşebilmesi için hazırlanan resmi evraklara ihracata yönelik olduğu tespit edildiğinde vergi ve benzeri harç indirimleri veya kolaylıkları sağlanmaktadır. Bu tarz indirim veya kolaylıklardan faydalanmak isteyen firmaların mevzuatın belirttiği tüm evrakları eksiksiz ve doğru biçimde ve zamanında ilgili devlet birimlerine iletiyor olmaları gerekmektedir.

 

.