BLOG

THC Nedir?

THC Nedir?

THC, Terminal Handling Charges sözünün kısaltılmışıdır. THC anlam olarak ise konteyner taşıması yapan firmaların alıcı ve yükleyicilerden tahsil ettiği navluna ilave olarak alınan bir masraf çeşitidir. THC, liman içerisinde yük farkı olmaksızın liman gümrüklü ve ya gümrüksüz dış sahada yüke verilen her türlü bindirme, indirme, taşıma, aktarma, serme, istife koyma, istiften alma vb. bütün hizmetlerin genel adı olarak kullanılmaktadır.

Nereden Çıktı Bu THC?

THC aslında 1990 yılına kadar navlun içerisinde gösterilen bir kalem idi. 1990 yılında taşıyıcı konfederasyonlar tarafından çıkartılan bir karar ile navludan ayrılmış ve ayrı bir kalem olarak alıcılara masraf olarak sunulmaya başlanmıştır. Bazı firmalar, THC’ yi ayrı bir kalem olarak faturada göstermese de, aldıkları terminal nezaret ücreti, tahliye ücreti ve ya tahliye nezaret ücreti, kapsam olarak yine THC masraflarının içinde bulunan ücretlerdir.

Peki Bu THC Hangi Ücretleri Kapsar?

THC aslında üzerinde net olarak anlaşma sağlanmış ve belirlenmiş olan bir maliyet kalemi değildir. İthalat ve ihracat sırasında farklı şekillerde tanımlanmaktadır.

  • İhracat sırasında THC masrafları: Dolu bir konteynırın, liman kapısına geldiği andan, konteynırın da gemiye taşınması işlemi de dahil olmak suretiyle, liman işletmecisinden taşıyıcı firma tarafından alınan masraflardır.

  • İthalat sırasında THC masrafları: Dolu konteynırın gemiden boşaltılması da dahil olmak üzere, limanın kapısından çıktığı ana kadar, liman işletmecisinden taşıyıcı firmanın almış olduğu masraflardır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

THC ve diğer bütün yerel masraflar, nakliyeciden nakliyeciye çok büyük fiyat farkları göstermektedirler. İşte tam da bu yüzden yükleme yapılmadan önce navlun teklifi almak tek başına çok da yeterli değildir. Bunun yanında ödenilmesi gereken yerel masraflar hem ithalat hem de ihracat limanı için öğrenilmeli ve ona göre bir karar verilmelidir.