BLOG

Terminal Handling Charges Nedir?

Terminal Handling Charges Nedir?

Terminal Handling Charges anlam olarak konteyner taşıması yapan firmaların alıcı ve yükleyicilerden tahsil ettiği navluna ilave olarak alınan bir masraf çeşitidir. Terminal Handling Charges, liman içerisinde yük farkı olmaksızın liman gümrüklü ve ya gümrüksüz dış sahada yüke verilen her türlü bindirme, indirme, taşıma, aktarma, serme, istife koyma, istiften alma vb. bütün hizmetlerin genel adı olarak kullanılmaktadır. 

Nereden Çıktı Bu Terminal Handling Charges?


Terminal Handling Charges aslında 1990 yılına kadar navlun içerisinde gösterilen bir kalem idi. 1990 yılında taşıyıcı konfederasyonlar tarafından çıkartılan bir karar ile navludan ayrılmış ve ayrı bir kalem olarak alıcılara masraf olarak sunulmaya başlanmıştır. Bazı firmalar, Terminal Handling Charges yi ayrı bir kalem olarak faturada göstermese de, aldıkları terminal nezaret ücreti, tahliye ücreti ve ya tahliye nezaret ücreti, kapsam olarak yine Terminal Handling Charges masraflarının içinde bulunan ücretlerdir.

Peki Terminal Handling Charges Hangi Ücretleri Kapsar?


Terminal Handling Charges aslında üzerinde net olarak anlaşma sağlanmış ve belirlenmiş olan bir maliyet kalemi değildir. İthalat ve ihracat sırasında farklı şekillerde tanımlanmaktadır.

·         İhracat sırasında Terminal Handling Charges masrafları: Dolu bir konteynırın, liman kapısına geldiği andan, konteynırın da gemiye taşınması işlemi de dahil olmak suretiyle, liman işletmecisinden taşıyıcı firma tarafından alınan masraflardır.

·         İthalat sırasında Terminal Handling Charges masrafları: Dolu konteynırın gemiden boşaltılması da dahil olmak üzere, limanın kapısından çıktığı ana kadar, liman işletmecisinden taşıyıcı firmanın almış olduğu masraflardır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler


Terminal Handling Charges ve diğer bütün yerel masraflar, nakliyeciden nakliyeciye çok büyük fiyat farkları göstermektedirler. İşte tam da bu yüzden yükleme yapılmadan önce navlun teklifi almak tek başına çok da yeterli değildir. Bunun yanında ödenilmesi gereken yerel masraflar hem ithalat hem de ihracat limanı için öğrenilmeli ve ona göre bir karar verilmelidir.