BLOG

Teknolojinin Gelişimi Ve Uluslararası Taşımacılık

Teknolojinin Gelişimi Ve Uluslararası Taşımacılık

İçinde bulunduğumuz çağ,bilgi ve teknolojinin üst seviyelerde yaşandığı bunun için bir çok tez ve çalışmaların öne sürüldüğü bir çağ.Hal böyle olunca bu durum her sektöre olumlu ya da olumsuz olarak yansımaktadır.Taşımacılık bir yana bir cümlenin içerisinde “uluslararası” cümlesi geçiyorsa burada teknolojinin devreye girmesi kaçınılmaz olur.Uluslararası taşımacılık unsuruna gelince günümüzde genç insanların bile ilgisini çekmiş durumdadır.Üniversitelerde taşımacılık artık bir bilim dalı olarak görülüyor ve bütün alt dallarında bölümler açılarak genç kuşakların yetişmesine katkıda bulunuluyor. Sektör için muazzam bir olgu.İlerisi için de daha çok fikirler gelişip,teknolojiyle harmanlaşacağı için uluslararası taşımacılık sektörü altın çağlarını yaşayacaktır.

Filonun geleceğine dair öngörü

Ticaret artık her vizyonu ülkede yapılabilir duruma geldi.Her ülkeye,her şehire ürünler kara,hava ve deniz yoluyla her türlü kolaylıkla bir yerden bir yere taşınabiliyor. Deniz ticaretinde kuşkusuz filonun önemi oldukça büyük.Filonun ürün alma kapasitesi, navlun ücreti gibi faktörler burada göz önünde bulunduruluyor. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi teknoloji ve bilgi ne kadar gelişirse filo üretiminde daha fazla yenilikler ön plana çıkacaktır.Filonun geleceğini ışıklı görmekteyiz.

Navlun ve filo

Navlun,deniz yoluyla taşınan ürünün,taşıma hizmeti karşılığında gemi şirketine ödenen ücretlerdir. Elbette ticaret dedik ve ticaret olunca maliyetler,ücretler de ortaya çıkacaktır. Filonun ağırlığı,kapasitesi,taşıyacağı ürün kapasitesi navlunu etkileyen faktörlerdir. Navlun piyasası ne kadar gelişirse filo da o kadar gelişme gösterecektir. Çünkü bir sektörde kullanılan kaliteli malzemeler ve taşıtlar, bulunduğu piyasanın uzun süreli ayakta durmasını sağlar.Navlun piyasasında da durum böyle olacaktır. Filonun gelişimi;üretim aşaması,üreten iş gücünün bilgisi ve kabiliyeti,teknolojinin gücünden destek alarak büyür ve sektördeki yerini alır. Zaman geçtikçe de gelişmeye doğru yol alacaktır. Ticaret söz konusu olunca olumsuz durumlar da olabiliyor ama bu piyasa araştırılması gereken bir “bilim”piyasasıdır.