BLOG

Taşıyıcının Hakları Nelerdir

Taşıyıcının Hakları Nelerdir

Nakliye işi ile uğraşan firmalar taşıdıkları yüklerden dolayı müşterilerine karşı sorumlulukları bulunmaktadır. Yükün veya kargonun teslim alınmasından gönderi adresine teslim edilmesine kadar geçen sürede yükün alındığı gibi teslim edilmesinden tamamen taşıyıcı firma sorumludur. Yükü teslim alan, paketleyen, yükleyen, araçlarla taşıyan, boşaltan ve adrese teslim eden kişiler firma çalışanları olduğu için firmayı temsil etmektedirler. Bu kişilerin eliyle yaşanacak olumsuzluklardan da firmalar sorumludurlar.

Müşterilerin Hakları

Kara veya denizyolu ile yük taşımak isteyen firma müşterilerinin sahip oldukları yükleri taşıtırken talep edebilecekleri bazı hakları bulunmaktadır. Yük teslim edilirken yapılacak bir sigorta ile ürünün korunması ile ilgili önemli bir taahhüt alınmış olmaktadır. Taşıyıcı firma ile ayrıca sigorta yapılarak teslim edilen yükle ilgili farklı taahhütler de alınabilir.

Denizyolu veya karayolu taşımacılığı yapan firmaların teslim aldıkları değerli yük veya eşyalarla ilgili olarak müşterilerine vermeleri gereken bazı yasal teminatlar bulunmaktadır. Bu uygulama Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarının gereğidir. Müşteriler bu yasal teminatlara dayanarak taşıyıcı firmadan kaynaklanan her türlü zarar veya kayıp ya da dolandırıcılık durumlarında zararının tazminini isteyebilmektedir

Taşıyıcı Hakları

Denizyolu veya karayolu taşımacılığında firma müşterilerinin yasal hakları olduğu gibi taşıyıcıların da yasal hakları bulunmaktadır. Yolculuk sırasında doğa şartları veya farklı etkenlerden dolayı yaşanacak bir kaza nedeniyle meydana gelecek zararın tazmini noktasında firmalar da sigorta şirketlerinden faydalanabilmektedirler. Firma çalışanları ve araçlarından dolayı meydana gelmeyen ve dış etkenler nedeniyle gerçekleşen ve sigorta ile tazmini mümkün olan kaza ve zararlarda taşıyıcı firmalar birinci derecede sorumlu değildirler. Bu gibi durumlarda firmaların müşterilerine karşı sunabilecekleri yasal mazeretler olabilmektedir. Ancak sigorta yapılmamış yüklerin zararı konusunda taşıyıcı firmalar genel olarak sorumlu tutulan taraf olmaktadır.