BLOG

Taşıyıcılıkta Taşıyanın Yükümlülükleri Nelerdir?

Taşıyıcılıkta Taşıyanın Yükümlülükleri Nelerdir?

Taşıyıcılıkta taşıyıcının ilk ve en önemli görevi yani sorumluluğu, nakliye esnasında gözetiminde olan eşya ya da paketi korumaktır. Bu koruma tüm yolculuk boyunca geçerlidir. Taşıyıcının yükümlülükleri paket ve taşınan eşyayı tek bir hasar ve kaybolma olmadan istenilen yere ulaştırmaktır. Taşıyıcının kontrolü altında olan eşyalarda herhangi bir hasar oluşması ya da kaybolması durumunda ulusal ticaret yasalarına göre taşıyıcının yükümlülükleri düzenlenir.

Taşıyıcının Başlıca Sorumlulukları Nelerdir?

Çalışılan taşımacı firmalar için düzenlenmiş genel taşıma sözleşmeleri uyarınca taşıyıcıların belli başlı yükümlülük ve sorumlulukları vardır. Bu sözleşmelere göre taşıyıcı teslim aldığı malı tüm taşıma süresince korumalı ve aldığı şekilde teslim etmelidir. Taşınan malda oluşan tüm zayi ve hasarlardan taşıyıcı sorumlu tutulur. Taşınan eşya veya paketin yanması, kaybolması, çalınması, yanlış teslimat yapılması ve yetkili makamlar tarafından el konulması gibi durumlar ziyan edilmesi anlamına gelir. Bunun yanı sıra teslim edilecek malın bir kısmının teslim edilememesi ve hasara uğraması da zayi kabul edilmektedir. Tüm bu durumların kontrolünün sağlanması taşımacılıkta taşıyıcının sorumlulukları arasındadır.

Taşıyıcının Sorumlulukları Hangi Durumlarda Ortadan Kalkar?

Taşıyıcılıkta taşıyıcının sorumlulukları arasında birçok madde yer almaktadır. Bunlardan başlıca olanları; taşıyıcının malı belirtilen sürede taşıma borcu, talimatlara uyma borcu, ihbar borcu şeklinde sıralanabilir.

Belirtilen hususlar göz önünde bulundurulduğunda taşıyıcı sözleşmede yer alan tüm yükümlülüklere bağlı kalmak zorundadır. Aksi bir durumda oluşan tüm zararlardan navlun sözleşmesine göre taşıyıcı sorumludur. Taşıyıcı ancak malı yükleyen veya mal sahibi ve yardımcının kusurlarından ötürü oluşan hasar ve diğer sorunlardan sorumlu tutulmaz. Taşıyan kusuru bulunmayan durumlardan dolayı mal üzerinde oluşmuş hasar ve zayilerden sorumlu değildir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1063. maddesine göre olası bir sorunda taşıyıcıya mâl edilecek kusurun kanıtlanması gerekmektedir.