BLOG

Taşıyanın Yükümlülükleri Nelerdir?

Taşıyanın Yükümlülükleri Nelerdir?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok taşıma yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntemler sayesinde taşıma şirketi tercih edecek kişilere birçok hizmet kolaylığı sağlanmaktadır. Sağlanan kolaylık sayesinde müşteriler daha rahat etmektedirler. Fakat taşıma koşullarında en önemli durum taşınan eşyanın zarar görmemesidir.

Taşınmadan Önce Yapılması Gerekenler

-İlk olarak kişi taşınma günü öncesi bir zaman dilimi belirlemelidir.

-Belirlenen zaman diliminde ürünler ayrıştırılmalıdır.

-Malzemelerin kendi içinde gruplandırılması yapılmalıdır.

-Yapılan gruplandırma ürünün hassasiyetine göre kolilenmelidir.

-Cam ve benzeri malzemeler diğerlerine göre daha dikkatle kutulanmalıdır.

-Kutulanan ürünlerin mutlaka üzerlerine ne oldukları yazılmalıdır.

-Elektrikli eşyaların kabloları yan aygıtları mutlaka dikkatle yerleştirilmelidir.

-Küçük bir sarsıntı da dökülmesi muhtemel küçük parçalar bir araya toplanmalıdır.

Taşıma Esnasında Yapılması Gerekenler

-Taşınan ürün üzerinde yazılan yazıya göre dikkat sağlanmalıdır.

-Taşıma için kullanılan malzemenin sağlamlığından emin olunmalıdır.

-Taşınan malzemenin bir yerden başka yere ulaşımı sağlanırken sarsıntılara karşı korunaklı hale getirilmelidir.

-Dış etmenlere karşı taşınan ürünün korunması için dikkatli bir çalışma yapılmalıdır.

Taşımacılık Kurallarına Uyulmadığında Yaptırımlar

Taşıma şirketi uluslararası sözleşmelerde belirtilen kurallarda belirtilen süreye riayet etmelidir. Taşınan malzemenin gecikme durumunda ya da zarara uğramasında taşıyan yükümlülük gereği bu ihlal durumunun tazminini sağlamak zorundadır. Yeterli güven olmadığını düşünen kişiler taşınan malzemeler için taşımacılık sigortası yaptırabilmektedir. Taşıma olayını gerçekleştiren kişilerin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayoluyla Uluslararası Taşıma Yapan Taşıt Mürettebatının Çalışmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR) yükümlülüklerine uyması gerekmektedir.

Taşıma kuralları içinde ortak taşıma yöntemi vardır. Bu yöntem için bakanlıktan bununla ilgili genelge çıkarmış olması gerekmektedir. Ayrıca taşıyacak kişilerin mutlaka belirtilen yetki belgelerine sahip olmaları gerekir. Böyle bir durumda mutlaka sorunsuz bir taşıma sistemi uygulanmış olacaktır.