BLOG

Taşımacılıkta Niteliklerine Göre Yükler

Taşımacılıkta Niteliklerine Göre Yükler

Taşımacılık ve lojistik hizmetlerinin sunulmasında uyulması gereken genel kurallar bulunmakla birlikte, farklı niteliğe sahip yükler için farklı taşıma yöntemleri ve lojistik süreçler bulunur. Taşıma işinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, taşıması yapılacak yükün niteliğine bağlı olarak, göze alınıp değerlendirilmesi gereken birçok farklı değişkenin ve yükün özelliklerine göre alınması gereken önlemlerin belirlenmesi son derece önemlidir. Taşımacılık sektöründe yükler, niteliklerine göre iki ana başlık altında değerlendirilir.

 1. Genel Yükler

Özel bir hizmet veya depolama gereksinimi doğurmayan, bozulabilir gıda, tehlikeli madde, canlı hayvan, ilaç ve sağlık yükleri vb. sınıfına girmeyen, temiz ve kuru gönderiler genel yük kapsamında değerlendirilir.

 1. Bağlantı Özel Yükler (Özellik Taşıyan Yükler)

Taşımacılık sektöründe bazı yüklerin taşınması ürünün niteliklerine göre dikkate alınması gereken bir özel durum ihtiva ediyorsa, bu yükler özel yük kapsamında ele alınır. Bu tip özel yüklerin depolanması, araçlara yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması genel yüklere göre bir takım ilave özellikler barındırır. Taşımacılık sektöründe özel yük ya da özellik taşıyan yük olarak kabul edilen yükler şu şekilde sıralanabilir;

 • Bozulabilir Gıda Maddeleri

 • Canlı Hayvanlar

 • Tehlikeli Maddeler

 • Otomobil ve Diğer Araçlar

 • İlaç ve Sağlık Ürünleri

 • Proje ve İnşaat Taşımacılığı Kapsamındaki Özel Ürünler

 • Geri Dönüşüm veya Atık Maddeler

  Yukarıda sayılan özellik taşıyan yüklerden başka, özellikle kurumsal firmaların taşınmasını istedikleri ürünlerinin sahip olduğu özelliklere göre özel taleplerde bulundukları bütün durumlar da özellik taşıyan yükler sınıfına girer.


  Taşımacılık sektöründe yüklerin nitelikleri, hem hukuki kurallar ve yaptırımlar hem de taşıma talebinin hızlı, doğru ve etkili bir şekilde yerine getirilmesi açısından son derece büyük önem arz etmektedir. Taşımacılık sektöründe yüklerin özelliklerini dikkate almadan başarılı bir taşıma gerçekleştirmek mümkün değildir.