BLOG

Taşımacılıkta Liman Planlaması

Taşımacılıkta Liman Planlaması

Taşımacılıkta liman planlaması deniz yolu taşımacılığı firmaları alakadardır. Giriş çıkış yaptıkları limanlarda yüklerin taşınması ve gemilere yüklenmesi ile ilgili olan bu konu hızlı ve doğru nakliye ve yükleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için önemlidir. Hızlı ve güvenilir nakliye ve taşımacılık işlemleri sayesinde gemilerin yük alım kapasiteleri maksimum olarak kullanılabileceği gibi gemilerin seyahat sırasında olumsuz hava koşulları ve diğer risklere karşı taşıdıkları yüklerden dolayı daha az sorun yaşamasını sağlamaktadır.

Yük Terminali

Yük terminali limanlarda bulunmaktadır. Deniz yolu taşımacılığı yapan firmaların müşterilerine ait depolardan getirdikleri yükler ile farklı nakliye firmalarının uluslararası veya şehirler arası deniz taşımacılığı yolu ile yük taşımacılığı yapmak isteyen kişilere veya firmalara ait yükleri depolarından alarak getirip boşalttıkları limanlardaki alanlara yük terminalleri denilmektedir. Bu alanlara getirilen yükler buralarda cismine, boyutlarına, niteliğine göre gruplandırılmaktadır. Bu gruplandırmalara göre konteynerlara doldurulan yükler gemilere yüklenmek üzere bekletilmeye alınmaktadır.

Gemiye Yükleme

Yük terminalinde gruplandırılan ve konteynarlara doldurma, sağlam kasalarla güvenilir bir donanıma kavuşturulan yükler uygun araçlarla gemilere yüklenmek için gemilerin yanaşacakları iskelede bulunan raylı vinçlerle alınarak gemilere yüklenebilecekleri uygun bir alana getirilirler. Bu alana getirilirken yüklerin taşınmasında forklift benzeri araçlar kullanılmaktadır. Bu araçlarla taşınan yükler boşaltıldıktan sonra gemi yanaştıktan sonra raylı vinç sistemine çelik halatlarla bağlanarak raylar üzerinden aktarılmaktadır.

Yüklerin Yüklenme Sırası

Deniz yolu taşımacılığı ile nakliye işleri yapan firmalar sahip oldukları gemilere yüklerin yüklenmesinde bazı kriterleri ve kuralları dikkate almaları gerekmektedir. Bu kurallar genlerin dengeli gitmesi ve herhangi bir olumsuzluğa fırsat verilmemesi için gözetilen kurallardır. Bu kurallardan dolayı gemilere yükler aktarılırken belirli bir sıra izlenerek yüklenmekte ve gemilerde kendileri için ayrılmış alanlara konumlandırılmaktadırlar.