BLOG

Taşımacılıkta Araç Kapasitesine Göre Yükler

Taşımacılıkta Araç Kapasitesine Göre Yükler

Navlun Nedir?

Uluslararası ticarette bir yerden başka bir yere ulaştırılmak amacı ile gemiye alınan eşyanın bütünü ve taşıyıcı tarafından, bu işlem karşılığında talep edilen ücret anlamına gelir. Ancak zamanla beraber gümrükleme sektöründe “navlun” kelimesi sadece deniz yoluyla yapılan taşımacılık için değil, uluslararası ticaret işlemleri sırasında deniz yolu, kara yolu, hava yolu ve demir yolu gibi ulaşım şekillerinden herhangi biri ile gerçekleştirilen taşıma hizmetine ve bu hizmet karşılığında talep edilen bedele verilen bir isim olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Navlunda Kapasite Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Taşımacılıkta araç kapasite hesaplaması yapılırken bir yükün sadece ağırlığı baz alınmaz. Ağırlığın yanı sıra hacim de hesaplamalara dahil edilmektedir. Taşınabilecek minimum ve maksimum değerler kullanılan ulaşım ağına göre değişiklik göstermektedir. Örneğin yapacağınız taşıma deniz yolunda ise en küçük kapasite 1000 kilogramdır. Kapasite hesaplaması yapılırken hacim ve arasında ki ilişkiye bakılır ve büyük olan değer referans alınır. 1 lük bir hacim 333 kilograma tekabül etmektedir. Kıyaslama yapılırken 333 rakamına göre hesaplamalar yapılır.

Uluslar arası Taşımacılıkta Uygun Araç Seçimi ve Güvenlik

Taşınacak ürünün özelliğine göre uygun ulaşım şekline karar verildikten sonra uygun donanımlı araçlar tercih edilir. Seçilecek araç yükün istiflenebilir olup olmamasına göre yüksek ya da alçak tercih edilmeli. Taşıması yapılacak ürünün sıvı, katı ya da gaz olması durumu dikkate alınarak aracın depolama alanına bakılmadır.

En önemli unsurlardan bir diğeri ise karşılıklı güven ilişkisi kurabilmek. Bu noktada ise devreye iki tarafında yükümlülüklerini içeren navlun sözleşmesi devreye giriyor. Sözleşme iki tarafında bilmesi ve dikkat etmesi gereken hususları açık bir dil ile ifade edebilmelidir ve bağlayıcı olmalıdır.