BLOG

Taşımacılık ve Taşımacının Sorumluluğu

Taşımacılık ve Taşımacının Sorumluluğu

21. yüzyılda karayolu ulaşımı dünya genelinde ülkeler arasında taşıma işlemleri içinde en çok kullanılanı olmaktadır. Özellikle de İkinci dünya savaşından sonra gelen motorlu kara taşıtları yapımı ve sonrasındaki gelişmeler ile kara yolu taşımacılığı önemli bir yeri almaktadır.

Karayolunun güvenli ve ucuz hale gelmesi ile en çok tercih edilen taşımacılık olmuştur. Günümüzde de gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere kara yolu taşımacılığı, uluslararası kara yolu taşımacılığının yüzde 50 ile 75’ini eşya üzerinden yüzde 70 ile 95’ini ise yolcu taşımada kullanmaktadır.

21. yüzyılda karayolu ulaşımı dünya genelinde ülkeler arasında taşıma işlemleri içinde en çok kullanılanı olmaktadır. Özellikle de İkinci dünya savaşından sonra gelen motorlu kara taşıtları yapımı ve sonrasındaki gelişmeler ile kara yolu taşımacılığı önemli bir yeri almaktadır.


Taşımada Kullanılan Araç


Taşıma esnasında ise kullanılan araç önemli yer tutmaktadır. Bu yüzden aracın iyi olması önemlidir. Nakliyesi yapılacak olan malların güvenliği önemlidir. Ayrıca aracın bakımı ve uzun yola çıkabilecek dayanıklılıkta olması gerekmektedir. Bunun yanında araç, taşıdığı malların güvenliğini tehdit edici unsurlara karşı koruyucu olabilecek donanımlara sahip olması gerekmektedir.

Taşımacının sorumluluğu önemlidir;

·         - Taşımacı, malı teslim edene kadar oluşabilecek herhangi bir zarardan ya da kayıptan sorumludur.

·         - Ayrıca bu gibi durumlarda beliren ihmallerin kendisine ait olup olmadığını da ispat etmek zorundadır.

·         - Bu yüzden taşımacı taşıdığı malları her türlü koruma şartlarını almasıyla sorumludur.

·         - Herhangi bir hasar durumunda ise taşımacı, taşıdığı yükün değerine göre bedelini ödemekle yükümlü olur.

Belirlenen bir süre içerisinde de teslim edilip edilmemesi karşılığında taşımacıya aittir. Hak sahibi, anlaşılan süre içerisinde teslim almadığında tazminat isteme hakkında sahip olabilir. Ancak hak sahibi gecikmeden dolayı yaşadığı ziyanı kanıtlaması gerekmektedir.