BLOG

Taşımacılık Sektöründe Kullanılan Cmr Anlaşması Ve Özellikleri

Taşımacılık Sektöründe Kullanılan Cmr Anlaşması Ve Özellikleri

Uluslar arası taşımacılıkta; karşılıklı hükümlerin belirlenmesinde kullanılan bir çok anlaşmalar vardır. Fakat bunlar taşımacılık türüne göre değişiklik gösterir. Deniz taşımalarında; Ocean Bill of Lading (B/L)-Deniz Konşimentosu; demiryolu taşımalarında; Railway Bill (RWB)-Demir Yolu Taşıma Senedi, karayolu taşımalarında; Truck Bill of Lading veya CMR-Kara Yolu Taşıma Senedi, havayolu taşımalarında; Airway Bill (AWB)-Hava Yolu Taşıma Senedi kullanılır. Dünya şartlarında en çok kullanılan taşımacılık türü karayoludur ve bu durumda CMR anlaşmalarına sıklıkla rastlanır.

Cmr Anlaşması Nedir


CMR; uluslararası niteliktekidir ve anlaşmaya da sözleşme hükümlerini kabul eden ülkelerce kullanılan bir karayolu taşıma belgesidir. Açılımı; Convertion Marchandises Routiersdır; yani Uluslararası Karayolu Mal Taşımacılığı Sigortası’dır.  Alıcı ve taşıma şirketi olarak iki taraflı imzalanır.  Malların belirlenen şartlarda taşınması şarttır; sözleşme konusunu oluşturur. Taşınma şekillerini, teslimiyetini belirtir. Hukuki bir belgedir.

CMR sözleşmesinin tarihçesi1978 yılına Cenevre’ye kadar ulaşır.1979 yılında tüm dünya ülkelerine imzalatılmıştır. Bu sorumluluğu Birleşmiş Milletler yüklenmiştir. Türkiye, 1995 yılında imzalamıştır, kabul etmiş ve uygulayamaya koymuştur.

CMR anlaşması bir malın uluslararası taşınması periyodunu gösterir. Malın taşınma ve teslim aşamalarını gönderici ve alıcı tarafından koruma altına alır.  

Cmr Belgesi Hangi Bilgileri İçerir


İhracatçı firma adı ve adresi, ithalatçı adı ve adresi, mal yükleme yeri tarihi cinsi gibi bilgiler içerir.

Cmr Sigortası İçin Hangi Şartların Sağlanmış Olması Gerekmektedir


Karayolu anlaşması olan CMR’de; yükleme yurtiçi yapılamaz. Yani uluslar arası bir taşıma şarttır. Taşıma konusu eşya, mal olmalıdır. Alacak ve borç ilişki doğurmalıdır. Bu durumdan ötürü hukuki şartlar altında hazırlanmalı; iki tarafında haklarını korumalıdır. Hiçbir şekilde malın aidiyetliği ile ilgili hüküm içeremez ve hak iddia edilemez.