BLOG

Taşıma Organizatörü Olarak Lojistik Firma

Taşıma Organizatörü Olarak Lojistik Firma

21. yüzyılda karayolu ulaşımı dünya genelinde ülkeler arasında taşıma işlemleri içinde en çok kullanılanı olmaktadır. Özellikle de İkinci dünya savaşından sonra gelen motorlu kara taşıtları yapımı ve sonrasındaki gelişmeler ile kara yolu taşımacılığı önemli bir yeri almaktadır.

Karayolunun güvenli ve ucuz hale gelmesi ile en çok tercih edilen taşımacılık olmuştur. Günümüzde de gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere kara yolu taşımacılığı, uluslararası kara yolu taşımacılığının yüzde 50 ile 75’ini eşya üzerinden yüzde 70 ile 95’ini ise yolcu taşımada kullanmaktadır.


Karayolu Ulaşımında Lojistik Firmalar


21. yüzyılda karayolu ulaşımı dünya genelinde ülkeler arasında taşıma işlemleri içinde en çok kullanılanı olmaktadır. Özellikle de İkinci dünya savaşından sonra gelen motorlu kara taşıtları yapımı ve sonrasındaki gelişmeler ile kara yolu taşımacılığı önemli bir yeri almaktadır.

Bunun yanında taşımacı, malı teslim edene kadar oluşabilecek herhangi bir zarardan ya da kayıptan sorumludur. Ayrıca bu gibi durumlarda beliren ihmallerin kendisine ait olup olmadığını da ispat etmek zorundadır. Bu yüzden taşımacı taşıdığı malları her türlü koruma şartlarını almasıyla sorumludur. Herhangi bir hasar durumunda ise taşımacı, taşıdığı yükün değerine göre bedelini ödemekle yükümlü olur.

Taşıma organizatörü olarak lojistik firmalar uluslararası alanda "Freight Forwarder" olarak adlandırılır. Bu firmaların faaliyet alanları ise uluslararası ithalat ve ihracat taşımacılığında karayolu havayolu ve denizyolu taşımacılığında kullanılır.

Lojistik firma taşımacılığı konusunda ciddi bir çalışma gerektirmesinden ötürü de bir organizasyon gereklidir. Taşınan yükün yüklenmesinden ulaşımına ve gerekli belgelerin teminine kadar her işi ayarlayan bu organizasyon firmaları taşıma işini daha kolaylaştırır. Bu taşıma organizatörü olarak lojistik firmalar, hem fiili olarak taşıma aşamalarında uygulamalarda bulunurken hem de teknolojik olarak bilişim irtibatını yapmayı da sağlar.