BLOG

Sürücülerde Aranacak Şartlar

Sürücülerde Aranacak Şartlar

Türkiye’de bir sürücüde aranacak şartların başında yaş yeterliliği ve eğitim yeterliliği gelmektedir. Ehliyet alabilmek ve sürücü olabilmek için bir kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. 18 yaşından önce araba kullanmayı bilse bile direksiyon başına geçmesi yasaktır. Geçtiği takdirde cezai işlem uygulanır.

Diğer bir şart olan eğitim ise, kişinin sürücü olabilmesi için gereklidir. Kişinin en az lise mezunu olması gerekir. Bu şartı sağlayamayanlar sürücü olamazlar. Lise mezunu olmanın yanı sıra yeterli motor,ilk yardım ve trafik derslerini alıp, bunlarla ilgili sınavlarda başarılı olma şartı vardır. Sürücü adayı bu eğitimleri tamamladıktan sonra son bir aşama kalır. Bu aşamada direksiyon sınavı denilen araba kullanma yeterliliğinin tespiti için yapılan sınavlardır. Bu sınavları tamamladıktan sonra kişi sürücü olmaya hak kazanmış olur.

Sürücü Adayı Sağlık Şartlarını Yerine Getirmeli


Bir kişinin sürücü olabilmek için aranan şartlar arasından bir diğeri ise sağlık şartlarını yerine getirmesidir. Doktor tarafından yapılan muayenede kişinin sürücü olmasına engel bir durumun olmadığına dair rapor alınması gerekir.

Bu rapor içerisinde kişinin dengesini bozacak hareket bozuklukları, göz sağlığı, işitme kaybı, sinir sistemi bozukluğu, alkol bağımlılığı, renk körlüğü, gece körlüğü, kas hastalıkları, epilepsi, kalp damar hastalığı, organ yetmezliği gibi hastalıların herhangi birinin tespit edilmesi durumunda doktorlar olumsuz rapor verirler.

Raporun olumsuz olması halinde kişilerin sürücülük yapmalarına engel teşkil eder. Düzelebilir hastalıklar kalıcı olan hastalıklardan ayrı tutulur. Hasta tedavi olduktan sonra sorun düzelmiş ise bu durumda kişi sağlık raporunu olumlu yönde almak için tekrar başvurabilir. Ayrıca yeni gelen düzenleme ile doktor izni dahilinde kalp damar hastalıklarına ve renk körlüğü bulunan hastalara olumlu rapor verilebilecek.

Sabıkalı Olmama Şartı


Sürücü olabilmek için diğer bir şartta hükümlü olmama şartıdır. Bu şart gereğince kişi belirtilen nedenlerden dolayı hüküm giydiyse bu kişi ehliyet sahibi olamaz. Ehliyet aldıktan sonra hüküm giyen kişilerinde ehliyetleri iptal edilir.