BLOG

Stevedoring Nedir? Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Stevedoring Nedir? Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Stevedoring Nedir?

Kelime anlamı olarak Stevedoring; gemiyi yükleme ve boşaltma işlemidir. Yükleme ve taşımacılık kapsamında olan uluslar arası taşımacılık terimidir.

Genel olarak ülkelerin yaptıkları ticaretlerin toplam hacminde deniz aşırı ülkelere yapılan konteyner taşımacılığı büyük bir yer kaplar. Global yük taşımacılığının başında deniz yolu taşımacılığı gelir. Dünya üzerinde taşımacılığın 3’de 1’idir.

Deniz yolunda farklı şekillerde taşımacılık yapılmaktadır. Tramp taşımacılık; iki liman arasında yapılan yer altı madenleri ham petrol ve kömür gibi malzemelerin tek seferde taşınmasıdır. Liner Taşımacılık; hizmetin esas olduğu taşımacılıktır. Önceden teslim limanının belirlenen tarihte boşaltım ve yükleme işlemleri yapılır. Tarife esaslıdır. Konteyner ve ro-ro taşımacılığı içerir.

Stevedoring; taşımacılık yapılacak gemiye yüklerin yüklenmesi ve boşaltılması işlemi ve bu işlemde çalışan insan gücünü ifade eder. Bu iş gücüne de Stevedore denir. Ayrıca diğer çeşitli limanlarında işlevini içerir. Stevedoring’in uygulandığı limanlar yaygın olarak Dubai ve Singapur gibi ülkelerde, yüklerin yurtiçi ve yurtdışı limanlardan geçtiği yerlerdir. Bu tüp limanlara Taşıma İstasyonu ya da Yük Terminali denir. Gemi yükleme ve boşaltma konusunda uzmanlaşmış olan iş yerlerine de Yük kaldırma Şirketi denir. Stevedoring uygulanan limanlarda römork, vinç, fortlift gibi ağır makineler kullanılır.

Stevedoring; liman ve terminallarin limandaki sürelerini eb aza indirgemek için etkin olma, kısa sürede geminin yola çıkmasını sağlamak açısından çok önemlidir. Limanda Stevedoring’in kullanılması; kargo işlemesini organize eden yük gemileri yapan şirketlerin rolü, bu bakımdan, yolculuğun kârlılığında büyük farklar yaratabileceği için çok önemlidir.