BLOG

Sezon Bazında Navlun Ücretleri

Sezon Bazında Navlun Ücretleri

Navlun Nedir?

Navlun gemi taşımacılığında taşınan nakliye ürünü için gemi sahibine ödenmesi gereken ücreti ifade eden bir kavramdır.

Gemi sahiplerine ödenecek olan navlun ücretini ödeyecek kişi iki türlü olarak belirlenir. Birinci seçenekte navlun ücretini gemiyi kiralayan ve yükü taşıyan kişinin yüklendiği navlundur. Bu tipte ödenen navlunun yüklenicisine yük taşıyıcısı denir. İkinci tipte ise yükü taşıyan firma veya kişi yerine malın teslim edileceği, taşınan yükün sahibi veya alıcısı durumundaki kişi veya firmanın yüklendiği navlun tipidir.               

Konşimento

Navlun ücretini kimin ödeyeceğinin ve denizyolu taşımacılığı ile ilgili diğer hususların yazılı hale getirilerek taraflarca imzalanması denizyolu taşımacılığında pek fazla tercih edilmez. Ancak konşimento adında denizyolu taşımacılığı sözleşmesi tarafların istemesi halinde yapılabilmektedir.

Navlun Neye Göre Belirlenir?

Navlun ücreti taşınan yükün miktarına göre belirlenmektedir. Niteliği ve gidilecek mesafe de navlun ücretini belirlemede önemli iki unsurdur.

Dönemsel, Sezon Bazında Navlun Ücretleri

Navlun ücretleri kimi zamanlarda fazla olabilirken kimi zamanlarda daha düşük olabilmektedir. Gemi sahibi veya gemiyi taşıma işleri için kiralamış olan firmanın belirleyeceği Navlun ücretlerinin miktarını içinde bulunulan dönemin yoğunluğu veya rahatlığı dikkate alınarak navlun belirlemesi yapılabilmektedir. Taşınacak yükle ilgili olarak bir çok hususun dikkate alınması ile belirlenen navlun ücretleri taşımacılığın sık yapıldığı ve müşterinin çok olduğu dönemde navlun ücreti daha düşük olurken bazen de aynı dönemde ücretlerin daha fazla olması da söz konusu olabilmektedir. Navlun ücretinin sezon bazında belirlenmesinde tüm göstergeler yük taşıtmak isteyen kişilerin lehine olsa bile denizyolu taşımacılığı yapan firmanın ekonomiyi ve sektörün gidişatını ve en önemlisi de taşımacılık yaptığı firmasının ekonomik durumunu nasıl gördüğü önemlidir. Ancak işleri iyi giden bir taşıyıcı firmanın pazarlık sonucu daha uygun navlun ücreti belirleyeceği de kaçınılmaz bir gerçektir.