BLOG

Sea Waybill Konşimento Nedir?

Sea Waybill Konşimento Nedir?

Lojistiğin ana temeli olan çoklu taşıma sisteminin, her alanın da ayrı belgelendirmeler mevcuttur. Hava ve kara yolunun taşımacılık belgeleri, birbirine benzemediği gibi deniz taşımacılığının işlem belgeleri de farklıdır.

Sea Waybill;

Deniz yolu taşımacılığında bir çeşit taşıma senedi olan sea waybill Türkçe ’ye çevrildiğin de denizyolu irsaliyesi olarak adlandırılır. Ancak ciro edilemez denizyolu taşıma senedi olarak benimsenin bir evrak olup taşıyıcı tarafından düzenlenen konşimento türüdür. Malzemenin teslim alındığını gösteren bu belge ile orijinal konşimentoları varış limanı acentesine teslimine gerek bırakmayan ve ithalatçı müşterilerinin özellikle bir süredir çalışılan, güvenilir olması taşıyıcı için sorun teşkil etmeyecek bir belgedir.

Konşimento;

Yükletenin yazılı beyanı gereği maş tanımlarını yaptığı, yükleyici, alıcı ve her türlü bilginin olduğu kıymetli evrak olan konşimento gemiye yüklenen malın teslim alındığını gösteren, ciro edilebilen, gönderen ve alıcının adlarının belirtildiği hukuki belge niteliğindedir.

Konşimentolar, uygulanması zorunlu evraklardan biri olup taşıyıcı ve müşterinin yüklenilen işin detaylarını kayıt altına aldıkları belgelerdir. Günümüz ulaşımının da evraklardan önce ulaşan deniz gemileri olduğundan dolayı evrakların geminin limana gitmesinden sonra gitmesi alıcının ek masraflar üstlenmesine sebep olmaktadır. Bundan sebeptir ki deniz yolu taşımacılığın da işlerin hızlandırılmasını sağlayacak kıymetli evraklar kullanılmasında konşimentolar faydalıdır.

Sea Waybill gibi evraklar bu aşama da devreye girerek her iki tarafa da hem zaman hem de maddi olarak kazanım sağlamaktadır.

Neden Sea Waybill Konşimento;

Zamanımız da konteyner gemilerinin hızlanması ile evraklardan önce yükleme limanına ulaşılmasıyla, evrak eksikliğinden kaynaklan sıkıntılar doğurmuştur. Geçici belge niteliğinde olan işlemleri hızlandırabilen belgeler tarafların işlerini kolaylaştırmaktadır. Ulaştırma süresinin kısa olması nedeniyle deniz yolu taşımacılığı ile geliştirilmiş bir seçenektir.