BLOG

Ro-Ro Gemileriyle Yapılan Taşımacılık

Ro-Ro Gemileriyle Yapılan Taşımacılık


Günümüzün artan rekabet koşullarında ticaret hacmini arttırmak için hızlı ve düşük maliyetli alternatif taşımacılık metotları arayışı artmıştır. Bu arayış çerçevesinde nakliye firmaları yükte uzmanlaşmaya giderken, yüklerin taşınması için yenilikçi fikirler ve uygulamalar geliştirmişlerdir. Bu yenilikçi fikir ve uygulamalara en güzel örnek ise denizyolu nakliyesinde sıklıkla kullanılan ro-ro taşımacılık gemileridir. Ro-ro gemilerinin özellikleri arasında en önemlisi tekerlekli kara araçlarının gemilerle taşınabilmesidir.

 

Tırları Denizden Taşıyan Ro-Ro Gemileri

 

Ayrı bir uzmanlık gerektirdiği gibi ayrı bir yatırım yapılmasını da gerektiren ro-ro taşımacılık özel olarak yapılan ve ro-ro gemisi adı verilen büyük deniz taşıtları ile yapılır. Ro-Ro gemileri hem yük esnekliğine hem de kolaylıkla revize edilebilme özelliğine sahiptirler.

 

Ro-Ro Gemileri Tırları Nasıl Taşır?

 

Çoğunlukla yarı römorklar çekicileriyle birlikte gemiye binerler. Ancak bazen daha ekonomik olması nedeni ile sadece römork gemiye yüklenir ve varış limanında bir başka çekici römorku karşılayarak birlikte yola devam ederler.

 

Ro-Ro Gemisi Kaç Tır Alır?

 

Geminin kaç adet araç alabileceği doğrudan uzunluğuna ve metreküp hacmine bağlıdır. Ancak örnek vermek gerekir ise ro-ro gemileri 100 metreden başlayıp 285 metre uzunluğa kadar çıkabilmektedirler. Örneğin 100 metre uzunluğunda 19 metre genişliğinde bir ro-ro gemisine 52 adet tır sığabilmektedir.

 

Ro-Ro Taşımacılığın Avantajları Nelerdir?

 

Ro-ro taşımacılığın avantajı sağladığı pratiklik ve çabukluktur. Fabrika çıkışında bir kez yüklenen mallar bir daha yüklenmek zorunda kalmamaktadır. Böylece hem tahliye hem de yükleme çabukluğu nedeni ile mallar limanlarda oyalanmamakta, liman giderleri önemli ölçüde azalmaktadır. Ayrıca bu gemilerin süratlerinin yüksek oluşu ve limanlarda çok beklemeden hemen sefere çıkmaları da bir diğer avantajlarıdır.

 

Ro-Ro ile İnsan Kaynağını Etkin Kullanmak Mümkün müdür?

 

Şoförlerin daha az yorulduğu kesindir. Hatta yurt dışında kalış süreleri kısaldığı için vize sorunları da azalır. Dahası yurt dışına çıkışta gereken ve kısıtlı sayıda alınabilen karayolu geçiş belgelerinin fazla harcanmasını ve sınırlarda gereksiz kuyruklarda beklemeyi de önler.