BLOG

Rekabet Analizi Açısından Havayolu Pazarı

Rekabet Analizi Açısından Havayolu Pazarı

Günümüzde ulaşım kanallarının çeşitlenmesi be büyümesi ile birlikte, ulaşım kanalları arasında rekabet ve yarış süreçleri de artmış durumdadır. Bu anlamda büyük bir Pazar payına sahip olan ulaşım türlerinden bir tanesi olan havayolu ulaşımında, rekabet açıları her geçen gün büyümekte ve havayolu ulaşımında gelişmeler yaşanmaktadır.

Yeni Gelişen Ve Hızla Büyüyen Bir Pazar

Havayolu ulaşımı, ulaşım türleri içerisinde yeni gelişen ve yeni ortaya çıkan ancak en kısa sürede büyüyen bir Pazar olarak dikkat çekmektedir. Diğer ulaşım türlerine göre daha hızlı ulaşım ve haberleşme imkanı sağlayan havayolu pazarında, oluşturulan firmalar arasında da birbirinden farklı rekabet süreçleri gelişmektedir. Bu noktada havayolu, günümüzde karayolu ulaşımından bile daha güvenli bir ulaşım türü olarak tercih edilirken aynı zaman da konforlu ulaşım sağlıyor olması nedeniyle de hem bireyler hem de firmalar tarafından tercih edilmektedir. Rekabet analizi açısından düşünüldüğünde ise havayolu ulaşım türünün gelişmesine ve piyasa da büyük bir Pazar edinmesine neden olan sebepler arasında farklı faktörler gösterilebilmektedir. Havayolu ulaşımında rekabetin artmasının en büyük sebepleri arasında, diğer ulaşım türlerini gölge de bırakması gösterilebilmektedir.

Havayolu Şirketlerinin Etkisi Önemli

Havayolu pazarı alanının büyümesi, rekabetin artması ve havayolu pazarında değişmelerin yaşanmasında, havayolu ulaşım firmalarının etkisi çok büyüktür. Her geçen gün farklı bir havayolu ulaşım firması çıkmak ile birlikte belirtilen firmalar, oluşturdukları birbirinden farklı kampanyalar ile müşterilerin ilgisini yoğun tutmakta ve pazarın genişlemesine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda belirtilen havayolu şirketleri, ulaşım alanında sağladıkları en büyük avantajlar ile bireylerin ulaşım türleri içerisinde havayoluna yönelmelerine de sebep olmaktadır. Bu noktada rekabetin gelişmesine, uçak avantajları ve kısa süre içerisinde farklı bir noktaya ulaşılabilmesi de gösterilebilmektedir.