BLOG

Proje Bazlı Taşımacılık Nedir?

Proje Bazlı Taşımacılık Nedir?

Ülkemizde dönemsel olarak ya da periyodik olarak ürünlerin fabrikadan çıktığını gözlemlenmektedir. Bu fabrikalardan çıkan ürünlerin, belli zaman aralıklarında, belli tarihlerde ve de hiçbir zarar görmemek suretiyle dağıtım yapılması gerekmektedir. Bunu da ülkemizde gerçekleştiren nakliye türü,  proje bazlı taşımacılık ’tır.

Proje Bazlı Taşımacılık Nedir?


Daha önce planlanmış kural ve ilkelere dayalı olarak çalışırken belli bir kurum kültürü edinmiş olan şirketlerin uyguladıkları nakliye ya da taşımacılık türüdür.

1) Düzenli üretim yapan fabrikalardan çıkışları alınan ürünlerin belli bir yerden başka bir bölgeye taşınmasını gerektirir. Örneğin, fabrikadan yeni çıkarılan bir fırın türünün dağıtım yoluyla yani proje bazlı taşımacılığın sağlamış olduğu nakliye araçlarıyla başka bir yere sevk edilmesi durumudur.

2) Yılın belli dönemlerinde bütün bir yıl için gerekli olan üretimi ve dağıtımı sağlar. Bir başka deyişle, yılda periyodik olarak üretimi gerçekleştirilen bir ürünün taşınmasını kolaylaştırır.

Proje Bazlı Taşımacılığın Neden Kurumsal Şirketler Tarafından Gerçekleştirilmesi Gerekir?


1.      Çözüm Yollarının Sınırsız Oluşu

 

Ürünlerin taşınmasında sorunların minimize edilerek çeşitli çözüm yollarına başvurmasıdır. Proje bazlı taşımacılık daima soruna çözüm odaklı çalışarak çareler geliştirir.

2.      Belli Kurallara Dayalı Olarak Gerçekleştirildiği

 

Fabrikadan alınan ürünlerin tarihlerine dikkat ederek teslim zamanını önemser. Bunu ilke edinerek benimsemiştir. Ayrıca, fabrikalardan alınan ürünlerin zarara uğramadan teslimatı çok önemlidir.

3.      Kurum Kültürüne Hakim Olmaları

 

Kurum bünyesinde olmaları ve kurallar eşliğinde titizlikle ve fonksiyonlu çalışmayı gerektirir.

4.      Kullanılan Teknolojinin Avantajlı Olması

 

Ürünlerin kaldırılması, indirilmesi ve teslimatı boyunca problemden uzak ve hasara maruz bırakmadan nakliye edilmesi adına teknolojiyi kullanım proje bazlı taşımacılığın en önemli sebeplerinden biridir.

 

5.      Araç Takip Teftişlerinin Oluşu

 

Herhangi bir düzensizlik söz konusu olduğu vakit araç takip teftişiyle bu durumun tespit edilmesi ve hatanın ya da düzensizliğe sebebiyet veren herhangi bir durumun ortadan kısa sürede kaldırılması için bu madde de proje bazlı taşımacılık için oldukça önem taşır.

Görüldüğü gibi, proje bazlı taşımacılık periyodik ve düzenli aralıklarla ürünlerin sevkiyatıyla ilgilenen taşıma türüdür. Ancak bu taşımacılığın birincil ölçüde gerektirdiği madde güçlü ve kurumsal oluşuyla ilgilidir.