BLOG

Navlun ve Gemi Fiyatları Kestirilebilir mi?

Navlun ve Gemi Fiyatları Kestirilebilir mi?

Navlun ve Gemi Fiyatlarını önceden kestirmek kesin olarak mümkün olmamaktadır. Bazı çalışmalarda bu konuda modeller görülebilse de bu modellerin temelinde geçmiş zamanlardaki navlun ve gemi fiyatları bulunmaktadır. Bu yöntemde dikkate alınan konu geçmiş yıllardaki t/ch günlük gemi kira ücretidir.

Bu değer sayesinde gelecek bir zaman dilimi içinde ortalama navlun ve gemi fiyatı tahmini yapılmaktadır. Şu an hangi döngü içinde olunduğu da önemlidir. Basit bir ifade ile döngüde tırmanış trendi varsa navlun ve gemi fiyatları yükselecek veya tersi bir durumda düşecektir. Daha doğrusu böyle bir kesinlik yoktur; tahminler bu doğrultuda gerçekleştirilmektedir. Çok kesin olmasa bile stable piyasada geçmiş dönem fiyatları ile bazı tahminler doğru çıkabilmektedir.

Fiyat Tahminleri için Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar


Navlun ve Gemi Fiyat Tahminleri için daha net ve isabetli sonuçlar alınmak isteniyorsa kesinlikle bazı detaylara ve konulara özen gösterilmelidir. Örneğin, geçmiş yılların fiyatlarına bakılarak tahmin yapılmak istenirken herhangi bir yıldaki ciddi iniş ya da düşüş yanıltabilmekte ve tahminlerin doğruluğunu önemli ölçüde değiştirebilmektedir.

Bu yüzden geçmiş dönemlerden yapılacak tahminlerde fiyatlardaki artış ve düşüşlerin oranları dikkate alınmalıdır. Bunların oranları arasında bir paralellik, belli bir gidişat olmalıdır. Daha sağlam ve istikrarlı bir piyasa gidişatında gerekli hesaplamaları yapıp belirlenen katsayılarla yatırım planlamaları yapılsa bile piyasada ani bir dalgalanma ve değişikliğin olmayacağını kimse garanti edemeyeceği için yanılma payı ve zarara uğrama olasılığı her zaman için mevcuttur. Yapılan planın gerçekleşmesi için bugünün değerleri, şartları önümüzdeki yıllar içinde de devam etmelidir.

Deniz Taşımacılığı Stabil Gitmez


Deniz Taşımacılığı sektöründe ortaya çıkan talep bile birçok sektörden ayrışarak doğrudan değil dolaylı olmaktadır. Fiyatların yükseliş ve inişleri nedenlere bağlıdır bunlar her zaman için benzer nedenler değildir ya da süreleri de aynı olmayacaktır. Sonuç itibariyle deniz taşımacılığında navlun ve gemi fiyat tahminlerini net olarak yapabilmek mümkün değildir.