BLOG

Navlun Ücreti Yansıtma Faturasında Kdv

Navlun Ücreti Yansıtma Faturasında Kdv

Daha önceleri sadece deniz taşımacılığı için gemisinin tümünü ya da bir kısmını yük taşımak isteyen kişilere kiralamak yoluyla armatörlerin aldığı ücrete navlun denilirken günümüzde ilerleyen teknoloji sayesinde navlun terimi hava yolu, kara yolu ve tren yolu taşımacılıklarında da aynı anlamda kullanılmaya başlandı.

İlgili Kanun Maddesi

3065 sayılı KDV Kanununun 14. Maddesi “Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işleri vergiden müstesnadır.” uyarınca; Türkiye’de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren, Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’de sona eren ya da Türkiye’yi transit ara nokta olarak kullanmak isteyen taşıyıcı şirketlerden navlun KDV ücreti alınmamaktadır. Bu istisna karşılıklı olması şartı ile geçerlidir.

Bu istisna kapsamına giren tüm taşımacılık hizmetleri için yine aynı sayılı kanun içerisinde açıklama da getirilmiştir. Bu açıklamaya göre; İstisna kapsamına giren taşıma faaliyetlerinin tamamının veya bir kısmının başka taşımacılara yaptırılması halinde, gerek taşıma işini yaptıran firmaya karşı muhatap olarak işi yüklenen organizatör firmanın, gerekse ikinci derece yüklenici olarak fiili nakliyeyi gerçekleştiren firmanın bu faaliyetleri istisna kapsamına girdiğinden her iki faaliyet de vergiye tabi olmayacaktır. Ancak ikinci derece yüklenicinin taşıma faaliyetinin Türkiye içinde başlayıp bitmesi halinde bu işlerin vergiye tabi olacağı açıktır."

Bu açıklama ile taşıma işlemleri ikinci dereceden başka bir temsilciye yaptırılmış olsa bile önemli olan yükün nereden nereye gideceği olduğunun altı çizilmiştir ve KDV’den muaf tutulmuştur. Fakat bunun yanı sıra aynı ikinci temsilci bu taşıma işlemini Türkiye sınırları içinde başlayıp yine aynı şekilde sınırların içerisinde bitirirse KDV ödemekle yükümlü olacağı da vurgulanmıştır.