BLOG

Navlun Nedir?

Navlun Nedir?

Navlun, deniz yolu ile taşınan eşyalar için, taşıma hizmeti karşılığı ile gemi şirketlerine ödenen ücrettir.

Navlun Nedir?

Navlun kelimesi ilk olarak yalnız denizyolu taşımaları için kullanılmaktaydı. Fakat daha sonradan dış ticarette de diğer taşıma yöntemleri açısından da kullanılan bir kelime olmuştur. Karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu ve multimodal taşımalar için ödenecek nakliye ücretine özet ile navlun denmektedir.

Navlun peşin ödenebileceği gibi, varış limanında da ödenebilen bir ücrettir. Navlun sözleşmelerine de deniz ticaretinde konşimento denilmektedir, ve navlunların nerede ödeneceğinin bilgisi de konşimentolarda yer alır. Taşıma bedeli (navlun) yükleyici tarafından ödenecek ise konşimento üzerinde belirtilir. Yükün kapladığı hacim ve brüt ağırlığı, taşıma için gerekli transit süre, hatların ihracat ve ithalat kullanım oranı, özellikli konteynır kullanılması gibi özellikler navlun fiyatına etki edebilir.

Navlun Sözleşmesi

Taşıyan gemi, gemisinin tamamını ya da bir kısmını taşıtana tahsis edip denizde taşımayı yüklenmiş ise buna çarter sözleşmesi denir. Buna karşılık taşıyan gemi, parça mal olan sadece belirli eşyaları denizde taşımayı yüklenmiş ise bu navlun sözleşmesine de kırkambar sözleşmesi denir.

·        Taşıyan gemi tarafından yapılan taşıma taahhüdü

·        Gemiyle taşımaya uygun bir malın varlığı,

·        Taşımanın denizde yapılacak olması,

·        Taşımacılığın gemi niteliğinde bir araç ile yapılacak olması,

·        Taşımanın ücretli olması gibi hususlar içerir.

Navlun sözleşmesinde taşıyan ve taşıtan yönünde bazı hak ve borçlar olabilir. Taşıyacak firmanın başlıca borçları, yükü taşıyacak gemiyi, sefere ve denize elverişli olması, yükü taşıyacak gemiyi, yükleme limanında bulundurmalıdır. Taşıyan geminin, navlun sözleşmesindeki en önemli hakkı ise bir ücrettir. Yani bir navlun almasıdır. Taşıyan geminin navlun alacağı gibi yükün üzerinde de hapis hakkı olabilir.