BLOG

Navlun Nasıl Sona Erer?

Navlun Nasıl Sona Erer?

Gümrük kuralları sözleşmesinde yer alan navlun ifadesi merak edilen konular arasında yer almaktadır. Gümrük terimlerinden biri olan navlun açıklaması gereken önemli bir konudur.

Navlun Nedir?

Sözcük anlamına baktığımızda gemi ile yapılacak taşımacılığın bir yerden başka yere taşıma yetkisi verilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Navlun kelimesi ilk gemi olarak anlaşılmış olsa da bu alan genişletilmiştir. Kara yolu, nehir gibi birçok alanda da yer almaktadır.

Navlun Sözleşmesinde Bulunması Gereken Unsurlar

 • Taşıma yapacak olan kişinin bunu taşıma kabul belgesini bulundurması gerekmektedir..
 • Gemide taşınacak olan malın elverişli olması gerekir.
 • Taşıma olayının denizde gerçekleşmesi gerekmektedir.
 • Taşıma yapılacak aracın gemi niteliğinde olması gerekir.
 • Taşıma karşılığı bir ücret olması gerekir.

Navlun sözleşmesi şekle tabi olmamaktadır. Navlun sözleşmesi sayesinde kişi taşıyan sıfatı alabilmektedir. Ayrıca bir de karma navlun sözleşmesi vardır. Bu sözleşme daha genişletilmiş alanda fırsat sağlamaktadır. Navlun sözleşmesi karşılıklı birçok hak ve borç doğurmaktadır. Navlun miktarı karşılıklı olarak serbest edilmiştir.

Navlun Sözleşmesini Sona Erdiren Durumlar

 • Pişmanlık navlu ödenmesi ile ilgili durumda hiçbir açıklama yapılmadan sona erer.
 • Geminin devlet veya yabancı bir devlet tarafından el konulması halinde sona erer.
 • Taşınacak mallar için ithal ve ihraç yasağının olması halinde sona erer.
 • Yükleme yapıldığı ya da varılan limanların abluka altında olması durumunda sona erer.
 • Savaşta sona erer.
 • İmkânsız olma durumunda sona erer.

 

Navlun gerekleri sözleşme kuralları ile belirtilmiştir. Uluslararası kurallar ile belirlenmiş kurallar bulunmaktadır. Navlun uyulması mutlaka karşılıklı kabul ile sağlanmaktadır. Gemi ticaretinin nasıl kurallar ile yapılması gerektiği navlun sözleşmesinde yer almaktadır. Yer alan kurallar çok sorunlu durumlarda karşılıklı fesh edilmesiyle sona erer. Maddelenen kurallar yukarıda mevcut bulunmaktadır.