BLOG

Navlun Nasıl Hesaplanır?

Navlun Nasıl Hesaplanır?

Taşımacılık sektöründe taşınan yüke navlun adı verilir. Hizmet karşılığı ödenen tutara ise navlun bedeli denir. Navlun bedelleri yükün komple veya parsiyel olmasına bağlı olarak hesaplanır. Komple yük taşıyan aracın tek bir müşterinin tek bir yükü için kiralanmış olması anlamına gelirken, parsiyel yük ise tek bir taşıyıcının aynı aracının farklı müşterilerin farklı yükleri için kiralanması anlamına gelmektedir.

Navlun Ücreti Kim Tarafından Ödenir?

Navlun alıcı veya satıcı arasındaki anlaşmaya göre her ikisinden biri tarafından ödenebilir.

Dış Ticarette Taşıma Şekilleri Nelerdir?

FOB; Güvertede teslim olarak geçen bu teslim şeklinde tüm ücret malı teslim alan tarafından ödenir.

CIF; Sigorta ve Navlun Dahil teslim olarak geçen bu teslim şeklinde tüm ücret sigorta da dahil satıcı tarafından karşılanır.

Ödeme Şekline Göre Evrağa Hangi İbare Düşülür?

Eğer navlun satıcı tarafından ödenecek ise taşıma evrağına “Freight Prepaid” ibaresi düşülür. Navlun alıcı tarafından karşılanacak ise taşıma evrağına “Freight Collect” ibaresi düşülür.

Navlun Bedeline En Çok Hangi Faktör Etki Eder?

Navlun bedellerini arz-talep dengesi ve taşınacak hattın kullanım sıklığı ile beraber en çok etkileyen faktör mesafedir. Mesafe arttıkça yakıt maliyetleri de artacağı için navlun bedelleri de otomatikman artmaktadır. Navlun bedelini etkileyen faktörler aslında mesafe olduğu kadar yakıt maliyetleridir.

Navlun Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Navlun bedelini hesaplamak için yükünüzün brüt ağırlığı ile hacimsel ağırlığı karşılaştırılır. Hacimsel ağırlığı bulmak için önce paletlerin toplam hacmi bulunur. Bulunan bu toplam hacim miktarı hacimsel ağırlık sabiti olan 333 kgs/cbm ile çarpılarak yüklemenin hacimsel ağırlığı tespit edilir. Hangisi fazla çıkar ise navlun bedeli hesaplamada o ağırlık birimi kullanılır. Bundan sonrasında ise spot fiyatlara göre navlun bedeli çıkarılarak navlun fiyat teklifi hazırlan