BLOG

Navlun Nasıl Hazırlanır?

Navlun Nasıl Hazırlanır?

Deniz taşımacılığı ve diğer taşımacılıklarda kullanılan navlunun ne olduğu, nasıl kullanıldığı ve nasıl hesaplandığı konularında sizlere bilgi vereceğiz.

Navlun Nedir?

Navlunun aslında iki anlamı vardır. Birincisi navlun gemiye yüklenen yüklerin tümüne verilen isimdir. Navlunun diğer anlamı ise yük için ödenen taşıma ücretidir. Navlunun sözlüksel anlamı ise, dış ticarette bir yerden başka bir yere taşınmak için gemiye alınan yük için istenen ücrettir. Taşımacılıkta kullanılan navlunun nasıl hesaplandığına değinmek istiyoruz.

Komple Konteyner Yükü Navlunun Hesaplanması

Belirli limanlar arasında taşınacak olan komple konteyner yükleri için bazı firmalar ve taşıyıcı acentaları ellerinde bulunan navlun tekliflerini müşterilerine iletmektedir. Navlun teklifine, aksi belirtilmediği taktirde, ihracatçının fabrikası ile yükleme limanı arasında yapılan yerel taşıma masrafları, ülkemizdeki liman masrafları ve ithalat yapılacak ülkedeki liman masrafları dahil edilmektedir.

Parsiyel Konteyner Yükü Navlunun Hesaplanması

Parsiyel konteyner yükü navlun teklifini almak için, satıcı ve alıcı adresleri ile yükleme yapılacak tarihin yanında navlun fiyatlarının belirlenmesinde uygulanacak ağırlık bilgisi ile de nakliyeciler bilgilendirilmektedir. Bu navlun hesaplanmasında daha çok taşınacak olan yükün ağırlığı dikkate alınmaktadır.

Tüm Taşımacılıklarda Kullanılmaktadır

Navlun ilk zamanlar sadece deniz taşımacılığında kullanılan bir terim olmasına rağmen, diğer taşıma yöntemlerinde de özellikle dış ticarette sıklıkla kullanılmaya başlayan bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Denizyolu yaşlıca olmak üzere havayolu, karayolu, demiryolu ve multimodal taşımalar için de kullanılmaya başlanmıştır.

Eğer navlun yükleyici tarafından ödenecek ise konşimentoların üzerine navlun yükleyici tarafından ödenecektir, unun tersi olarak navlun alıcı tarafından ödenecek ise konşimentoların üzerine navlun alıcı tarafından ödenecektir yazılmaktadır.

Deniz taşımacılığında navlun denilince, taşıyıcının yükleme limanı ve boşaltma limanı arasında yapacağı taşıma için yükleyici ya da alıcıdan istediği ücret anlaşmalıdır.