BLOG

Navlun İadesi Kapsam ve Uygulama Esasları

Navlun İadesi Kapsam ve Uygulama Esasları

Navlun iadesi 2014 yılında bakanlar Kurulu kararı ile alınmış ihraç ürünlerin rekabet gücünü artırmaya yönelik bir teşviktir. Burada amaç ihracat hacmini artırmak ve ihracatı teşvik etmektir.

İhraç edilecek ürünlerin gemi, tır ve uçak ile yapılan nakliye bedellerinin en az %20’sini en fazla tamamını iade olarak alabilecekler.

Navlun iadesi Türkiye’den çıkıp Afrika, Ortadoğu ve Körfez ülkelerine yapılan ihraç ürünlerin desteklenmesi için uygulanır. Düzenlenen faturaların çıkış yerinin Türkiye varış yerinin ise yukarıda bahsi geçen ülkelerden biri olarak düzenlenmesi gerekir. Bu ülkeler üzerinden başka ülkelere transfer ihraçlarda navlun iadesi uygulanmaz. Düzenlenen faturada çıkış ve varış noktası dışında konteyner cinsi ve adedi, toplam yük ağırlığı ve hacmi de yer almalıdır.

Düzenlenen fatura sade ve çıkış ve varış noktasındaki taşımacılık maliyeti ibraz edilecek şekilde düzenlenmelidir. Faturaya eklenmiş olası gider kalemleri navlun iadesi noktasında dikkate alınmaz.

Navlun iadesi aynı zamanda bakanlık tarafından belirlenmiş ürün listesine göre uygulanır. Bu ürün listesi dışında ki ürünlere navlun iadesi uygulanmaz.

Navlun Başvurusu Nasıl Yapılır?

İhracata ilişkin navlun bedeli faturası ay içerisinde bir dilekçe ekinde ve bakanlığın talep ettiği belgeler de eklenerek üyesi bulunulan ihracatçılar birliğine başvurulmalıdır. Tüm navlun ödemelerinin banka aracılığı ile yapılmış ve dekontlarla belgelenebilir olması gerekmektedir.

Başka bankacılık araçları kullanılarak yapılan ödemelerin evraklarının da banka onaylı evraklar olması gerekmektedir.

Birden fazla gümrük beyannamesi içermesi durumunda navluna konu olan gümrük beyannamesi listesinin de ayrıca fatura ekinde bulunması gerekir.

İhracatçılar birliğine yapılan başvuru sonrasın eksik evrak bildirimi yapılmışsa firmanın bu eksik evrakları en geç üç ay içinde tamamlaması gerekir. Evrakların 3 ay içerisinde tamamlanmaması halinde başvuru yasal süre içerisinde yapılmış sayılmadığında doya reddedilir.