BLOG

Nama Düzenlenmiş Konşimentolar Nelerdir?

Nama Düzenlenmiş Konşimentolar Nelerdir?

Makineler, beyaz eşyalar ve daha aklınıza gelmeyen birçok şey, adları 20 ft 40 ft olarak adlandırılan çeşitli konteynırlar aracılığı ile taşınırlar. Bozulma ihtimali olan yükler reefer ve sıvı yakıtlar ise tank adı verilen konteynırlarda taşınırlar. Mevcut olan denizyolu taşımacılıklarının çoğu konteyner taşımacılığı olarak yapılmaktadır. Özellikle 1970 yılı sonrası yapılan deniz yolu taşımacılığını, konteynerli taşımacılık büyük etkisi altına almıştır. Konşimento kısacası deniz yolu taşımacılığı yaparken kullanılan izin kâğıdıdır. Bu kâğıt, farklı işlerde farklı adlarda olabilir.

Nama Düzenlenen Konşimento Nedir?

Nama yani kişiye düzenlenen konşimentolar, kontratın consignee bölgesinde an ancak kişi veya firmaya ait isim ve ya unvanının bulunduğu ve aynı zamanda kişinin emrine veya kişinin emrine kaydının olmadığı konşimentodur. Başka bir adla, yani aslında İngilizce ’de “straight bill of lading” diye geçmektedir. Kontratın, consignee bölgesinde yer alan kişi ve ya yasal olan vekili, bahsi geçen malın gerçek alıcısıdır, konşimentodan ciro kazanılması yöntemi ile yükün fiyatı karşılığında üçüncü şahıslara devir işlemi söz konusu olamaz. Bilinmektedir ki taşımacılık global bir iştir fakat kurallar yereldir. Bu bağlamda kişiye konşimento düzenletenlerin dikkatli olması gereken önemli durum; yükü ve yük varlığını beyan eden kontratların her taşıma yapılan ülkede teslimat için gerekli değildir. Bu ülkelerin kanunlarına bakarak eğer hazırlanan kontrat kişiye düzenlenmişse, bundan başka lazım olan resmi koşulları yerine getirdiyse, kontrat sunmadan malını TC kimliği aracılığı ile alabilir. Örnek olarak Amerika bu tür uygulama yapan ülkelerinden biridir.

Kanunlara Dikkat

Konşimento, yani kontrat türü ne olursa olsun, hazırlanmadan önce sevkiyat yapılacak ülkenin kanunları iyice araştırılmalı ve ona göre hareket edilmelidir. Çünkü taşıma her ne kadar sizin ülkenizden yapılıyor olsa da, yükün gideceği yerde kurallar farklı olabilir.