BLOG

Multi Modal Taşıma Nedir?

Multi Modal Taşıma Nedir?

Multi  Modal Taşıma yani diğer adıyla çoklu taşıma sistemi taşınacak ürünün çıkış yerinden varış yerine birden çok taşıma yöntemiyle belirlenmiş bir fiyatla  ve bir tek faturayla taşınma şeklidir.Bu hizmet multi modal (çoklu taşıma) operatörleri tarafından yürütülür.Bu hizmetin ortaya çıkmasında ihtiyaçlar  ve fiyat rekabetleri belirli olmuştur.Genellikle uluslararası taşımacılık şeklinde gerçekleştirilmesi yanında bir ülkenin sınırları içinde de uygulanabilen bir yöntemdir.En az iki farklı taşıma türü kullanılarak yapılan multi modal taşıma  içinde Kara-Hava-Deniz taşımacılığı yöntemlerini de barındırabilir. Birden fazla  taşıma şeklini içinde barındırması  ve modern bir yöntem olması nedeniyle pahalı bir yöntemdir.

Multi Modal Taşımanın Ortaya Çıkmasındaki Ana Faktör:


Modern Çoklu Taşıma yöntemi  konteynerlerin taşımacılık sahasında kullanılmaya başlamasıyla gelişmeye başlamıştır.Konteynerlerin malların çeşitliliğine göre ayrı türlerinin olması ve taşımacılıkta belirli bir standardı ortaya çıkarmasıyla uluslararası multi modal taşımacılık  artmaya başlamıştır.Bir konteyner hiç açılmaksızın trenle,gemiyle,kargo uçaklarıyla ya da tırlarla taşınabilmektedir.Bu da multi modal taşımacılığı cazip hale getirip bu yöntemi  kolaylaştırmıştır.

Ayrıca elleçleme yöntemindeki gelişmeler de multi modal taşımacılığın gelişmesinde etkili olmuştur.Birimsel  açıdan yükün büyümesi ve standart bir hal alması multi modal taşımacılığı kolaylaştırmıştır.Hem yüklerin limanlarda tutulma süresi azalmış olup elleçlenen yük miktarındaki artış ile gemilerin taşıma verimi artış göstermiştir.

Multi Modal Taşımacılıkta Roller:


Multi modal taşımacılığı bir kontrat altında gönderici ve alıcı tarafından belirlenmiş uzman bir multi modal taşıma operatörüne yükü taşıma konusunda anlaşır. Bu taşıma ile ilgili olarak bütün  kanuni sorumluluk taşıma operatörüne aittir.  Taşıma operatörü bütün taşıma araçlarına sahip olmak zorunda değildir zaten genelde de böyledir.

Multi modal taşımacılık ilk olarak  sanayisi gelişmiş ülkelerde yaygınlık kazanmış olup gelişmekte olan ülkelerde de bu sisteme uyum göstermek için iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.Sonuç olarak Multi modal  taşımacılık taşıma sektöründe  geliştirilmiş devrim niteliği taşıyan bir yöntem olup hız ,emniyet ,güvenirlilik konusunda taraflara güven vermektedir.